Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2555
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 3620
Copied València (regne) Duran creu que l'autor era valencià: Desconegut, 1501 - 1600 (E. Duran)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 16 (= III + i + IA-IB + 1-6 + IC + III) (foliació moderna a llapis, xifres aràbigues)
Page Layout 38 línies
Size pàgina 219 × 156 mm (f. 1)
caixa 184 × 118 mm
Hand humanística
Watermark sirena
State escrit a línia tirada
Condition bon estat de conservació; tinta corrosiva
Binding moderna, en tela, amb pergamí al llom; probablement es va retallar el marge dret quan es va dur a terme la nova relligadura
History of volume Adquirit 1937
Previous owners (oldest first) Tortosa: Seminari 1937 [?]
References (most recent first) Soriano (2000), Inspecció personal
Duran et al. (1998), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 1. Barcelona: Arxiu històric i Biblioteca de Catalunya 339-40
Note Desmembrat del ms. 3619 (miscel·lània històrico literària del s. XVII)

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4108
Location in volume ff. 1-6v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4868
Desconegut. Avis i consell cristia per a tots los que volen fogir en temps de pestilencia
Language català
Date escrit 1489-90 - 1530 d.
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] En dos parts vull sia d[iv]js lo present tractat quis diu avis y consell christia pera a tots los que volen fogir en temps de pestjlencia … en lo primer Declarare alguns fonaments neccesarjs pera daquest proposit en lo segon declarare moltes verjtats en les quals se declarara tot loq ue lo crjstia deu fer en dit temps pera que vixca cijstjanament
text: [ 1] Lo prjmer fonament es qujn ha de ser lo temor de la mort per que los homens fugen per lo temor desordenat que tenen dela mort … [ 6v] … que sols dura vn dia perque axi com en la donen y actes de mjsericordia
Record Status Created 2000-10-31
Updated 2013-11-07