Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2550
City and Library Catania Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria
Collection: Call number Cod. Ventimigliano 1/83
Title of volume Istoria del Re Ferdinando de Aragona 1460 ( al verso del primer foli de guarda antiga)
HIST | CRONO [sic] | DARAG | M. S. ( gravat al teixell amb lleres d'or)
Copied 1460 a quo - 1475 (filigrana)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 98 (= I + I + 1-95 + I)
Collation 1-612 76/5 812; reclams en posició vertical descendent, arrenglerats amb el marge exterior de la caixa d'escriptura, sense senyals visibles de perforacions ni signatures de quadern
Page Layout 34 línies (f. 4 i tot el primer quadern)
32 línies (la resta de quaderns)
Size pàgina 275 × 201 mm (f. 4)
caixa 184 × 120 mm
caixa 177 × 119 mm (f. 95v)
Hand humanística destrogira
Watermark creu dins d'un cercle (a tot el volum,) (propera al motiu recollit per Briquet 5576, Napoli: 1468, Venezia: 1471, pràcticament idèntica als de Piccard XI II 608 i 609, Roma: 1461 i 610, Venezia: 1462)
Pictorial elements espai en blanc per a inicials de quatre unitats de pauta, llevat de la primera que n'havia de tenir vuit, havent-se reservat unes quatre línies per a la rúbrica que seria en tinta vermell; només fou executada una capital, la del f. 57v
State justificació a mina de plom, molt sobtil, només a una cara, guiant-se l'escriptura a l'altra per la marca de la tinta, amb línies de guia per als renglons; primera línia escrita
Condition el primer full de guardes i el darrer corresponen a la relligadura; el segon, antic, és la guarda antiga del volum pròpiament dita; el f. 95, darrer del còdex, és en blanc. Volum restaurat amb taques d'humitat als marges exterior i inferior sobre tot, amb els marges refets; la tinta transparenta el paper, però no l'ha foradat. Manca un foli entre els actuals 80 i 81, però el text segueix bé (tercer foli de la segona part del quadern). Foliació moderna a llapis
Binding en pergamí sobre cartó, les guardes modernes són de paper decorat
Previous owners (oldest first) Salvatore Ventimiglia, Bisbe de Catania [1757-12-19 - 1773-05-10] 83 (ex-libris imprès a l'interior del pla anterior: “ EX BIBLIOTHECA SALVATORIS VENTIMIL. EPISCOPI CATANENSIS”)
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 64
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Garrido i Valls (2001), “Un nou manuscrit de la Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona: el Ms. Ventimigliano 1/83 de la Biblioteca Regionale Universitaria de Catània”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 42 = Miscel·lània Giuseppe Tavani, 1
Catalogat a: Mazzatinti et al. (1890-1990), Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia 20 , n. 83, Catania, RBV 83
Note segons el catàleg es tracta d'una “versione in lingua catalana della Historia del Re Ferdinando d'Aragona”. Exemplar de taller, acurat però no luxós. Als marges s'han dibuixat mans i d'altres marques que assenyalen passatges del text. Té algunes anotacions en llatí (p. e. f. 47, f. 64, etc.). Garrido Valls (2001) en publicar la seva descripció ignorava que aquest manuscrit ja constava a BITECA

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1721
Location in volume ff. 1-94
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1107
Desconegut. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (IV versió)
Language català
Date traduït 1460 a quo
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1] [E]8Nlany dela natiuitat de nostro senyor mil quatre cents sexanta: Jo gaspar de talamanca caualler essent tremes per lo Serenissim princep don ferrando de Arago … [ 2] … ço es lo dit libre antich la continença o tenor del qual es segons se segueix
text: [a]3Pres dela creacio del mon deguna regio no fo en tant gran poblacio de gents com La part de orient … [ 94] … e apres per son fill don Pedro de Arago fo transledat enlo monestir de framenors en la ciutat de leyda e fo Lany Mil CCCLviiijo
Record Status Created 2000-10-23
Updated 2012-11-22