Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2549
Name Onofre Canet, notari
Sex H
Milestones Floruit 1550
Lloc vinculat Ciutat de Mallorca
Affiliation notari
fe catòlica romana
Printer or scribe of manid 2382 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 10. Ciutat de Mallorca:, 1401 - 1420. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363.
Record Status Created 1996-09-14
Updated 2007-07-02