Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2547
City and Library La Seu d'Urgell Biblioteca Capitular
Collection: Call number 2100 | Antic Costa 143
Title of volume Constitu[tiones] Cathaloniae ( al llom, escrit per una mà humanística del s. XVI)
Copied 1301 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 273 (= 1-272 + 1)
Collation volum irregular format per plecs de quatre bifolis, sis, etc.; reclams horitzontals al marge inferior intern dins d'un requadre
Page Layout 2 columnes
30 línies (f. 2)
Size pàgina 303 × 223 mm (f. 2)
caixa 220 × 162 mm
columna 220 × 74 mm
Hand semigòtica diverses mans, una principal semigòtica de la primera meitat del s. XV (al cos del volum)
cursiva mans cursives del s. XV (als afegits)
Watermark muntanya muntanya de tres cims dins d'un cercle
arc amb sageta
corona
altres motiu sense identificar
Pictorial elements Tinta sense ús de tintes a color
Caplletres: sense
Calderons sense
Altres: dissenys a ploma amb rostres humans i d'altres figures, majorment a les rúbriques
State justificació a punta seca, que no sempre es respecta, amb la primera línia en blanc i sense senyals de perforacions
Condition els ff. 38, 134, 181v, 186, 193, 199v-200, 265-267 i 273 són en blanc i n'hi ha alguns arrencats; s'aprecien diverses foliacions antigues, a vegades sobreposades i una de moderna a llapis
Binding antiga, enquadernació de documents prensats, amb la part anterior reforçada amb cuir de color verdós amb dues tires cosides a una part central més antiga; la part anterior va ser reforçada recentment amb cuir marró amb pintes més obscures, que cobreix el llom i, així, el terç anterior del volum
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2593 MS: La Seu d'Urgell: Capitular, 2108. 1401 - 1450. Arnau Destorrents, Consell sobre pau i treva, escrit 1339 [?] - 1445 [?].
manid 2593 MS: La Seu d'Urgell: Capitular, 2108. 1401 - 1450. Arnau Destorrents, Consell sobre pau i treva, escrit 1339 [?] - 1445 [?].
References (most recent first) Tractat a: García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónico
Vist per: Beltran i Pepió (2002), Inspecció personal
Note còdex format per folis procedents de diversos manuscrits, cosa que explicaria la repetició d'escrits, paginacions i mans. Nombroses senyals de lectura: marques, requadres, glosses, rúbriques interposades, etc. Les rúbriques pertànyen al mateix jurista que les del ms. 2108 d'aquesta biblioteca; els dos còdexs contenen cartes i documents relacionats amb Cervera

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4082
Location in volume ff. 148ra-151vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1022
Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date celebració 1289
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148ra] Constitucions feytes per lo senyor rey nAnfos en la honrada Cort de montso en lo mes de octubre del any de nostre senyor mo.cco.lxxxo.ixo. De treugis
text: Ordena la Cort que sien treues preses e donades … [ 151vb] … e aço prometen al senyor rey ab sagrament e homenatge desus dit que ben faran
References (most recent first) Valls i Taberner (1928), “Les constitucions catalanes de les Corts generals de Montçó de 1289”, Revista Jurídica de Catalunya 265-272
Note la rúbrica és de lletra posterior
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4083
Location in volume ff. 151v-155v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1291-03-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 151v] Ordenaments de Justicia temporals feyts per lo Senyor en Jacme per la gracia de Deu rey de Arago e de Cicilia en la honrada Cort de Barceloona en lany de nostre Senyor mill cc.xcii. De malefactoribus non sustinendis sed pocius denunciandis et de oficialibus regni iuramentum et homagium prestandos
text: Ordena la Cort que los senyor rey … [ 155v] … a neguna persona de qualque dignitat grau o condicio sie / Angelus
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1-1:155-164
Note “De malfactoribus … prestandos” és un afegit de mà posterior
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 5358
Location in volume ff. 158-159v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5239
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Aclaracions sobre determinats impostos
Language català
Date promulgat 1387
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 158] Dubtes sobre lo erbage terrage e bovatge e respostes per lo rey fetes
text: molt alt e molt excellent senyor … [ 159v] … Dada en Barchelona a xx. dies de abrjll en lany dela nativjtat de nostre Senyor m.ccclxxx.vii
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 5359
Location in volume f. 159v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5143
Desconegut. Fórmula del monedatge
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159v] La forma del monedatge a cuyllir es aytall
text: Primerament tota persona axi christiana com sarahi que ayen … que alguns de aquells fylls no hayen sa part que vaylle lxx solidos
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 5360
Location in volume ff. 175v-181
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1027
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions dels censals morts i violaris
Language català
Date promulgat 1418 a quo - 1425
Incipits & explicits in MS dispositio: [ 175v] Com sobre la conservacio dels censals morts per defensio e gran vtilitat dela cosa publica … [ 181] … e feytes ab les dites .vii. parts o mes dels dits censalistes. Plau al senyor rey
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 5361
Location in volume ff. 187-192
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1626
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Corts i Capítols de Montsó
Language català
Date promulgat 1389-12-01
Incipits & explicits in MS text: [ 187] Molt alt e molt excellent princep e senyor Com per raho deles companyes de gents darmes estranyes qui son entrades en diverses partides del principat de cathalunya … [ 192] … Datum in Montesono prima die decembris anno a natiuitate Domini mccclxxxix. Petrus ça Calm. Registratum
Record Status Created 2000-10-18
Updated 2024-05-10