Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2545
City and Library La Seu d'Urgell Biblioteca Capitular
Collection: Call number 2065
Title of volume 99 || Sinodales |Urgellen. || 1/P ( al llom, a ploma)
Copied 1441 - 1460 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 278
Collation la part catalana del volum està formada per quaderns de sis bifolis, amb reclam en posició horitzontal, prop del plec i reforços de fons de quadern
Page Layout 40 línies (f. 137)
Size pàgina 298 × 215 mm (f. 137)
caixa 200 × 135 mm
Hand diverses lletres gòtiques amb major o menor grau de cursivitat
Watermark àncora (al f. 149)
sol dins d'un cercle (al f. 150)
muntanya de tres cims amb creu (al f. 152)
lleó (al f. 276)
Pictorial elements la part catalana no té cap mena de decoració
State a la part catalana no hi ha caixes visibles marcades, però si s'aprecien perforacions rodones als quatre angles; l'escriptura trepitxa la primera línia de la justificació
Condition en correcte estat de conservació
Binding pergamí flexible
References (most recent first) García y García (1963), “Los manuscritos jurídicos medievales de la Hispanic Society of America”, Revista Española de Derecho Canónigo
Avenoza (2002), Inspecció personal
Note al llom, afegit per mans modernes: “2065” i “s. XV”. Volum factici

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4078
Location in volume f. 137r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137r] Constitucio Regis alfonsi facta in curia sancti cucuffatjs .Mo.cccco.xixo. quod extranei non possint obtinere beneficia in sujs Regnjs
text: Com per los nostres predecessors de loable memoria per grans he vrgents rahons amor he fauor molt justes … per qualseuol persones en alguna manera
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 12:298
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4079
Location in volume ff. 137v-139v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137v] Capitula firmata jnter dominum Regem ex vna parte et ecclesiasticum braxium ex altera partibus jn monasterio sancti cucufatis vallensis xj die octobris Anno anatiuitate dominj Mo.cccco.xviij. [?] ipso domino Rege cathalanis ibidem generales Curias celebrante
text: Entre lo molt alt excellent princep he senyor lo senyor Rey de vna part e lo brach dela ecclesia del principat de cathalunya e dels prelats … [ 139v] … en la Cort qujs celebra en lo dit monestir de sent Cugat ab tota solempnjtat en tals actes acostumada
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 12:163-170
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 4080
Location in volume ff. 140r-148v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 140r] Trelat deles constitucions e capitols de cort dejus per orde jnserts fets per lo senyor Rey nalfonso en la Cort de Barçhalona a .xiij. de may del any Mil.cccc.xxxii. Que les causes dels dejus prenomenats no pusquen esser tretes fora lo principat de cathalunya
text: [l]2es causes de pubyls vidues de pobres … [ 148v] … les penyores tornades al senyor Rey
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 17:179-199 i 212
Record Status Created 2000-10-17
Updated 2014-01-05