Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2543
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/1122 | Antic 9-6-7 | Antic P-11 | Antic Est. 7o gr. 3a
Title of volume P. 11 | CORTES | de Monçon | Año 1436 | POR | La Reyna Doña | Maria ( al llom, a ploma)
Copied 1435 a quo

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 112 (= i + 111)
Collation format per quaderns bàsicament de vuit bifolis
Page Layout 33 línies (f. 1)
Size pàgina 300 × 223 mm (f. 1)
caixa 200 × 150 mm
Hand semigòtica diverses mans unes més cursives que altres
Watermark estel dins d'un cercle amb antena (al cos del volum)
àncora (al cos del volum)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: a punta seca o per plegat als marges externs
Perforacions: no es veuen senyals de perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: sense reclams visibles
Signatures: de quadern numèriques
Condition volum sense foliar, però modernament s'han marcat els folis de deu en deu; són en blanc els ff. preliminar, 40r-v i 85v
Binding antiga, en pergamí flexible, amb les dues pressilles i els botons de pell que servien per tancar-lo
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem (segell)
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
References (most recent first) Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa et al. (1949-79), Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro 42:386-7
Note Al final del volum hi ha un full plegat amb una carta.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4040
Location in volume ff. 1-84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4790
María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó. Corts de Montsó
Language català
Date promulgat 1435
Incipits & explicits in MS pream.: [ 1] Adueniente autem die Martis Jntitulata Quintadecima dicti mensis Nouembris Anno preditco anativitate domini Millesimo .CCCC. Tricesimo quinto … [ 1v] … jn eius dorso sigillatum Tenore sequenter
intitulatio: Maria dei gracia Regina Aragonum Sicilie etc.
salutatio: locute generalis Jn omnjbus Regnis … Salutem et gracia
intr.: Cum sic nostris Nos Curias generales … Millesimo Quadrjngentesimo Tricesimo quinto. La Reyna
text: [ 2] Et actento vt dixit … [ 84v] … Johannes de copons legum doctor Ciuitatum maioricarum et petrus scala Ciuitate Gerundj
Note aplec dels materials de la cort
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4041
Location in volume ff. 85-111v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4790
María de Castilla, Reina de Catalunya-Aragó. Corts de Montsó
Language català
Date promulgat 1435
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85] [de mà posterior] Cortes deMonçon celebradas porla Reyna Doña Maria, Muger del Rey D. Alonso deAragon en (…) 1435 para liberar al Rey (…) preso
text: [ 86] Per los sobredits aiustats econgregats more solito ala present son concordat que la resposta fahedora e ja per ells concordada … [ 111v] … En pere çabata. Micer Gabrjel de riusech
Record Status Created 2000-10-03
Updated 2016-01-24