Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2542
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/1121 | Antic 9-6-7 | Antic P-10 | Antic Est. 7o gr. 3a
Title of volume P. 10 | CORTES | Del Rey | D. Alonso | V. | a Valenc[i]a | Año 1429 ( al llom, a ploma)
Copied 1429 a quo

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 96 (= i + 1-72 + iii-xxiiii + I) (a la part foliada modernament segueix un plet acèfal -hi ha dos talons a l'inici- amb foliació contemporània a la còpia)
Collation format per plecs de dimensions desiguals, generalment de 18 folis cadascun; del primer, en origen de divuit bifolis, se n'ha tallat la segona part, romanent-hi els talons
Page Layout 27 línies (f. 5)
Size pàgina 299 × 215 mm (f. 2)
caixa 190 × 120 mm
Hand diverses mans semigòtiques i cursives
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle
Pictorial elements Altres: sense decoració, volum de treball
Other features Justificació: a punta seca o per plegat i no en tots els folis, assenyala només els límits verticals de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: no es pot precisar si és escrita o no la primera línia; no sempre es respecta
Reclams: no en té
Signatures: no en té
Condition són en blanc els ff. 1v, 44v -ratllat-, 64r-v, 72v, xxiiiiv i foli final
Binding antiga, en pergamí flexible
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem (segell)
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa et al. (1949-79), Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro 42:386
Note volum del procès de corts; hi ha intercal·lada relligada una carta original (f. 65); alguns passatges ratllats

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4039
Location in volume ff. 1-72 + iii-xxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4789
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu)
Language català
Date celebració 1429 - 1430
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Proces de la cort celebrada per lo senyor Rey Nalfonso judita als Regnicoles del Regne de Valencia comencada en lo loch de Trayguera e finida en la vila de Sanctmatheu dilluns a xviiijo del mes de deembre any .M.CCCC vint nou
pream.: [ 2] Chisti Nomjne Jnuocato Nouerint Vnjuersi … jn forma sub scripta
tit.: Pro brachio Ecclesiastico
intitulatio: Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … Comes Rossilionjs et Ceritanje
salutatio: Venerabilj Jn christo patrj … salutem et dileccionem
text: Quja nos pro conseruacione … [ 72] … del general se segujra gran […] atot lo general
text: [ iii] Primerament senyor per tal com en hauer bon Canceller … [ xxiiii] … priuat del dit offici ordjnari. E als lxiij. i lxiiij. capitols se conforma lo segon o dela propia precedent carta
Note el volum aplega els diversos materials que generaren les corts, tant en còpies acurades com en esborranys de treball, plens de notes
Record Status Created 2000-10-03
Updated 2016-01-24