Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2538
Authors Ramon Llull
Titles Ador-te vera carn (Llull DB)
Ador-te vera carn del cors de Jesucrist
Incipit & Explicits text: Ador-te uera carn del cors de Jesucrist … lo meu sperit e lo cors e lo meu enteniment per tots temps. Amen
Date / Place escrit 1276 - 1283
Language català
Text Type: Prosa, Oracions
Associated Texts Part de cap. 9 texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.19b
Subject PREGÀRIES
CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 12642
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10103 (BITECA manid 1656)
Copied 1401 - 1425 (ff. 1-32v del primer tractat i ff. 1-30v del segon)
1501 ca. (ff. 33-34 del primer tractat i els folis 64v i següents de la foliació moderna)
Location in witness f. 33r-v
Title(s) Ramon Llull, Ador-te vera carn, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 33] De adorar lo cors de Jhuchrist feta per Remon Lull
text: A3DORTE VERA CARN e ver cors … [ 33v] … e perla | tua virtud sia deslliurat del mortal enemich amen
Condition passatge
Note fragments del text: dues oracions, segons una nota "Ex primo libro cap. 15". Text llatí explicatiu entre les dues oracions : “Ex primo libro | blanquerne cap. 15. fuit excerpta superior oratio. de statu matrimonij”.
ID no. of Witness 2 cnum 2178
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/875 (BITECA manid 2170)
Copied 1401 - 1450 (Puig i Oliver)
Location in witness ff. 153-154
Title(s) Ramon Llull, Ador-te vera carn, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits text: [ 153] A2dorte uera carn del cors de ihesu christ lo qual es presentat als uuls corporals sots forma de pa … [ 154] … En les tues santes mans coman yo peccadora lo meu sperit e lo cors e lo meu enteniment Per tots temps. Amen
Condition passatge
Note al f. 154r-v segueix una oració en llatí amb la rúbrica en català: “La oracio deius esta deuets dir al leuar del precios cors de ihesu christ. A2nima christi santifica me. Corpus christi salua me (…) Vt cum angelis et archangelis tuis laudem te. Per infinita secula seculorum. Amen” (segons Puig i Oliver seria una Oració a sant Bernat)
ID no. of Witness 3 cnum 7241
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11559 (BITECA manid 1668)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 138v-139
Title(s) Ramon Llull, Ador-te vera carn, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 138v] De adorar lo cors del Redemptor Jesu Christ
text: ADor te vera carn e uer cors de Jesu Christ lo qual ests presentat á mos vulls corporals sots forma de Pa … [ 139] … placiat señor Deu meu Jesuchrist quem rabes en lo teu sant Regna per conexer é contemplar ta uirtut e en la tua virtut é per la tua virtut sia des liurat del mortal ynimich. Amen
Condition passatge
Note aquest manuscrit ens ha transmès una petita part del capítol IX (“Del stament de Evast e Aloma”) del llibre I del Blaquerna, segons l'edició de Galmés
ID no. of Witness 4 cnum 12641
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 2 (BITECA manid 2157)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 191v-192v
Title(s) Ramon Llull, Ador-te vera carn, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: De adorar lo precios cors de jhesu christ
text: A3Dor te uera carn e uer cors de jhesu christ lo qual est present a mos ulls corporals sots forma de pa la qual forma de pa no ador ans ador e beneesch lo sant cors precios … [ 192v] … per la tua uirtut sia deliurada del mortal enemich amen
Condition passatge
ID no. of Witness 5 cnum 12643
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10275 (BITECA manid 1633)
Copied Dídac Garcia, 1408 ca. (document ff. 25-26)
València [?]: 1415 - 1500
Location in witness ff. 159r-v
Title(s) Ramon Llull, Ador-te vera carn, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 159] De adorar lo precios cors de jhesuchrist
text: A2dor te vera carn e uer cors de ihesu christ lo qual es present … [ 159v] … sia deliurat del mortal enemich amen
Condition passatge
Note dues oracions
Record Status Created 1992-05-19
Updated 2018-04-12