Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2536
Authors Guillem Fontana
Titles O ànima mia: Gran compassió he de tu
Incipit & Explicits text: O ànima mia: Gran compassió he de tu … e aporta'm en la dreta via e carrera per la qual me puxa acostar a tu en la present via per gràcia e en la sdevenidora per glòria. Amen!
Date / Place escrit 1416
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts oració, probablement de Fontana, copiada al final de les que va traduir de texid 1509 Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
References (most recent first) Editat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 186-90
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 2171
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 300 (BITECA manid 1497)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 128-132v
Title(s) Guillem Fontana, O ànima mia: Gran compassió he de tu, escrit 1416
Incipit & Explicits text: [ 128] O anima mia. Gran compassio he de tu … [ 133v] … e en la sdevenidora per gloria. Amen
References Editat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 186-90
ID no. of Witness 2 cnum 1778
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4286 (BITECA manid 1496)
Copied Barcelona [?]: Guillem Fontana [?] (Wittlin), 1416 a quo - 1425 [?] (datació de l'obra i filigranes, que són força antigues en la documentació)
Location in witness ff. 142-148
Title(s) Guillem Fontana, O ànima mia: Gran compassió he de tu, escrit 1416
Incipit & Explicits text: [ 142] O anjma mja gran compassio he de tu … [ 148] … la qual me puxa acostar atu en la present uja per gracia e en lesdeuenidora per gloria Amen
ID no. of Witness 3 cnum 1779
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 45 (BITECA manid 1498)
Copied Nersus, 1456-03-27
Location in witness ff. 68ra-70ra
Title(s) Guillem Fontana, O ànima mia: Gran compassió he de tu, escrit 1416
Incipit & Explicits text: [ 68ra] O4 anima mia gran compacio he de tu per tal com veig que est posa de en sobres grans angustias e tribulacions … [ 70ra] … per la qual men puxa acostar a tu en la present via per gracia e en las devenjdora per gloria amen
colofó: Ffon acabat descriure lo presen libre al disapte sant que teniam \xxvij. de mars/ dela nativitat de nostro senyor 1456. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat. Nerssus vocatur qui scripsit benedicatur. Dentur pro pena paradisi gaudia amena. Amen
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 12
ID no. of Witness 4 cnum 2174
City, library, collection & call number Tarragona: Biblioteca Pública, Santes Creus 46 (BITECA manid 1756)
Copied 1461 - 1490 (filigranes)
Location in witness ff. 433v-434v
Title(s) Guillem Fontana, O ànima mia: Gran compassió he de tu, escrit 1416
Incipit & Explicits text: [ 433v] [O]2 anima mia molt es gran la compassio que yo he de tu … [ 434v] … a tu anar hem puga a tu acostar en la uida present per gracia he en la esdeuenidora per gloria Amen Jaquettus de maruilla deuotus
ID no. of Witness 5 cnum 2172
City, library, collection & call number Barcelona: Acadèmia Bones Lletres, 3-II-20 (BITECA manid 2019)
Copied 1461 - 1500
Location in witness pp. 272-281
Title(s) Guillem Fontana, O ànima mia: Gran compassió he de tu, escrit 1416
Incipit & Explicits text: [ 272] O3 Anjma mja gran compassio he de tu per tant com veig que es posada en sobres grans agusties e tribulacions … [ 282] … per la qual me pusque acostar a tu en la present vida per gracia e en la sdeuenjdora per gloria Amen
ID no. of Witness 6 cnum 1782
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 9-8º (BITECA manid 1499)
Imprint Girona: Diego de Gumiel (Exposició), Juan de Valdés (Exposició), 1495-03-20
Location in witness ff. 79v-82
Title(s) Guillem Fontana, O ànima mia: Gran compassió he de tu, escrit 1416
Incipit & Explicits text: [ 79v] O4 Anima mia gran compassio he de tu per tal com veig que est posada … [ 82] … perla qual me puxa acostar atu enla present vida per gracia: e enla sdeuenidora per gloria amen
colofó: Migençant la diuina gracia fon stampat lo present tractat enla ciutat de gerona per Diego de gumiel castella. Fon acabat enlany de nostre senyor. M.ccccxcv. a .xx. de març
Record Status Created 1992-05-13
Updated 2010-08-16