Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2534
Authors Desconegut
Titles Dins en .j. any son scrites
Tractat de les festes variables
Versos sobre el còmput
Incipit & Explicits text: Dins en .j. any son scrites … tots los altres son de .xxxj.
Date / Place compilat 1301 [?] - 1340 [?] (al Ms. de la BdC segueix al poema un calendari pasqual dels anys 1314-1336)
Language català
Text Type: Vers, Tractats científics o tècnics
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Meyer (2008), “Dins en .j. any son scrites [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Grapí (2005), ““Axi és fet lo compte dret”. Textos i context de l'art del còmput cronològic a l'Edat Mitjana: un calendari en vers català”, Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003)
Grapí (2003), “Un calendari rimat català medieval. Estudi i edició”, Arxiu de Textos Catalans Antics 152-167
Cabanes Pecourt (1994-95), “Un calendario para Valencia”, Estudis Castellonencs 246-247
Faraudo de Saint-Germain (1950), “Un lunario valenciano cuatrocentista”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 15-17
Meyer (1884-91), “Nouvelles catalanes inédites”, Romania 20:613-4 (ed. ref.)
Note irregularitats mètriques
Subject CRONOLOGIA
TRACTATS
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 3144
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 309 (BITECA manid 1579)
Copied 1301 - 1500 (volum factici)
Location in witness f. 111r-v
Title(s) Desconegut, Dins en .j. any son scrites, compilat 1301 [?] - 1340 [?]
Incipit & Explicits text: [ 111] Dins en .j. any son scrits | Cinquanta .ij. setmanes complideS … [ 111v] … Per co cor totes son scrites | Sino aquestes queus he dites
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 2, 1 x 1, 21 x 2
Note testimoni corresponent als vv. 1-14, 16-46, 49-50, 47-48 i 51-58 de l'edició de Meyer. Segueix al poema una relació de les “Llunes” en llatí, informació molt adeqüada per seguir correctament els dejunis. Segueix també un llunari en llatí, que té algunes frases catalanes en la seva conclusió
ID no. of Witness 2 cnum 86
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/18060 (BITECA manid 1070)
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)
1381 - 1400 (P. Roca i J. Domínguez Bordona)
Location in witness f. 143va-vb f. clxiijva-vb
Title(s) Desconegut, Dins en .j. any son scrites, compilat 1301 [?] - 1340 [?]
Incipit & Explicits text: [ 143va] Dins en .j. any son scrites … [ 143vb] … Sino aquestes queus he dites
Condition incomplet
Poetic Stanza 29 x 2
Note testimoni corresponent als vv. 1-58 de l'edició de Paul Meyer
ID no. of Witness 3 cnum 2168
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 487 (BITECA manid 1160)
Copied 1401 - 1420 (Asperti i abans Bohigas (filigranes))
1441 - 1460 (P. Meyer)
Location in witness f. 46ra-va
Title(s) Desconegut, Dins en .j. any son scrites, compilat 1301 [?] - 1340 [?]
Incipit & Explicits text: [ 46ra] Dins en .i. any son scrites | Lij setmanes complides … [ 46va] … De xxviij nj ha vn | Tot los altres son de .xxxj.
Poetic Stanza 32 x 2
ID no. of Witness 4 cnum 10196
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 216 (BITECA manid 1177)
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València): 1441 - 1460 (Riera i Sans)
Location in witness f. 55ra-va
Title(s) Desconegut, Dins en .j. any son scrites, compilat 1301 [?] - 1340 [?]
Incipit & Explicits text: [ 55ra] Djns en vn any son quaranta huit Setmanes y cinc dies E son los dies scrits ccclxv complits … [ 55va] … sino aquestes que he dites
Note no hem revisat de manera íntegra aquest testimoni. Hem revisat l'explicit personalment, però l'incipit l'hem extret de l'edició que en fa Cabanes Pecourt, a línia seguida. Per aquesta raó, i perquè el text divergeix considerablement en relació als altres testimonis, ens abstenim de donar la versificació d'aquesta versió
Record Status Created 1992-05-12
Updated 2011-03-30