Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2530
Authors Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges
Titles De regimine principum
Llibre del regiment dels prínceps
Libre de regiment de prínceps
Date / Place traduït 1381 ad quem
revisat 1480 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Arnau Estanyol (Fra), OCarm.
Revisor: Aleix (Mestre) (Naixement Barcelona)
Associated Texts revisió lingüística d' texid 1468 Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem
References (most recent first) Wittlin (1988), La revisió lingüística de l'antiga traducció catalana del Regimine principum d'Egidi Romà publicada el 1480 pel mestre Aleix de Barcelona 111-34
Pérez Mingorance (1999), Inspecció personal
Wittlin (1989), “La Glossa i declaració de les passions de l'ànima del mestre Aleix en la seva edició de la traducció catalana del “De regimine principum” d'Egidi Romà”, La Corona d'Aragó i les llengües romàniques. Miscel·lània d'homenatge per a Germà Colon 163-76
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 614
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, Inc. 489 (BITECA manid 1429)
Imprint Barcelona: Nicholas Spindeler para Joan Sa Coma (colofó), 1480-11-02
Location in witness ff. 1-318
Title(s) Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Epistola de frare Egidi roma al Rey de França sobre lo libre del regiment dels princeps
prol.: [A]7L seu special senyor de magestat real … [ 1v] … segons vostra cristianissima altesa ha request
rubr.: Glosa de cosa violent
glossa: [C]2Osa violent. Regla es del philosoph en lo primer de celo: … don se seguexen mlots [sic] mals
tit.: [ 2] Comencen los capitols dela primera part del primer libre del regiment dels princeps. en la qual es tractat: en que los Reys e princeps deuen posar lur felicitat
índex: Quina es la manera del proceir … Quant es lo premi del Rey / qui be regeix lo poble / qui li es comanat .c.xiij
rubr.: [ 2v] Capitol primer: quina es la manera del proceir en lo present libre /
text: [E]4S necessari: que la mesura dela paraula … [ 318] … qui es beneyt en tots los segles eternalment. Amen
colofó: Referida gracia al omnipotent deu es dat fi a la preclarissima e diuina obra de moral philosophia recolligida de tot lo discors de ethica yconomica e politica del Princep dels philosophs Aristotil / per lo litteratissim e reuerend mestre en sacra theologia frare Egidi roma del orde de sanct Agusti / en vulgar catala ab algunes gloses molt specials posades en la fi dels capitols prenent lo vocable textual / sobre lo qual es la glosa impressa en la insigna ciutat de barcelona per mestre Nicolau spindeler empremptador a despeses del venerable en Johan ça coma venedor de libres / emendat e corregit per lo reuerend mestre Ale
ID no. of Witness 2 cnum 615
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-20 (BITECA manid 1430)
Imprint Barcelona: Johannes Luschner para Franc Ferber, 1498-10-22
Location in witness ff. 1-186 ff. a i - τ iiiivb
Title(s) Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem
Epistola de frare Egidi Roma al Rey de Franza sobre lo libre del regiment dels Princeps, f. [a i]
Incipit & Explicits rubr.: [ a i] Epistola de frare Egidi Roma al Rey de Franza sobre lo libre del regiment dels Princeps
tit.: [ a iira] Epistola de Frare Egidi Roma al Rey de frança sobre lo libre del regiment dels Princeps
prol.: A11L Seu Special senyor de magestat real e de sant linatge natural en Phelip / primer nat e hereter del molt clar senyor en Phelip / per la gracia de nostre senyor deu Rey de França: lo seu deuot frare Egidi de Roma del orde dels frares Hermitans de sant agosti … [ a iiva] … no esser senyoreiat contra sa voluntat: don se seguexen molts mals
tit.: Començen los capitols de la primera part del primer libre del regiment dels princeps. en la qual es tractat. En que los Reys e Princeps deuen posar lur felicitat
índex: Quina es la manera del proceir en lo present libre del regiment dels Princeps. Capitol .j. … [ a iivb] … Quant es lo premi del Rey / qui be regeix lo poble / qui li es comanat.c.xiij.
tit.: Capitol primer: quina es la manera del proceir enlo present libre
text: E6S necessari: que la mesura dela paraula en cascuna cosa sia: segons aquella requer ne mes ne menys segons vol lo philosoph en lo primer dela metaphisica … [ τ iiiiva] … Car si ells entenen en lo be comu e pau dels ciutadans: mereixeran e obtendran aquella pau eterna. en la qual es major repos. lo qual nostre senyor deu ha promes als seus feels: qui es beneyt en tots los segles eternalment. Amen
colofó: Referida gracia al omnipotent deu es dat fi ala preclarissima e diuina obra de moral philosophia recolligida de tot lo discors de ethica / Hyconomica / e politica del princep dels philosophs Aristotil / per lo litteratissim / e reuerend Mestre en sacra theologia frare Egidi Roma del orde de sant Agosti / en vulgar Catala / ab algunes Gloses molt specials posades en la fi dels Capitols prenent lo vocable textual sobre lo qual es la glosa. Impressa enla insigna ciutat [f. tau iiiivb] de Barçelona per Johan luschner alemany empremptador / A despeses del honorable Franch
Record Status Created 1992-05-10
Updated 2011-12-14