Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2519
Authors Desconegut
Titles Annals
Date / Place escrit 1500 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Subject HISTÒRIA
ANNALS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2121
City, library, collection & call number Copenhaguen: Kongelige Bibliotek, Gammel Kongelig Samling 432 (BITECA manid 1404)
Copied 1455 ca. - 1500 (copia obres llatines de A. Beccadelli, el Panormita)
Location in witness ff. 9-15v
Title(s) Desconegut, Annals, escrit 1500 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 9] DIEN que lo diable pensant que si hauia filles daquelles hauria gendres qui ab ell irien en jnfern per tal pres per muller jniquitat dela qual hac x filles / La primera hac nom Simonia la qual dona per muller als clergues … [ 15v] … sera hun antechrist lo qual perseguira la Sglesia qui sera Rey / e no sera pas antechrist lo qual spera tot lo mon uniuersal E daquestes entes Ludouicus E aci acaba ço que lo dit nostre Arnau de vilanoua delcara dela dita obra feta per lo sobredit mestre / o frare johan de rocacisa
Record Status Created 1992-05-06
Updated 2005-01-12