Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2518
Name Pere de Sant Pere, notari
Sex H
Milestones Lloc vinculat Ciutat de Mallorca
Affiliation notari
Printer or scribe of manid 1284 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 2. Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400. Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1284 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 2. Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400. Consolat de Mar, Reglament del Consolat de València, promulgat 1401 - 1450.
Record Status Created 1996-08-20
Updated 1996-09-22