Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2516
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 29-V-2 (5)
Imprint Barcelona: Duran Salvanyach para Llàtzer Millà, 1526-02-15

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 (= 1 + 6 + 1)
Collation A8
Page Layout 48 línies (f. Aiv)
2 columnes (f. Aiira-vb (només part del foli))
1 columnes (la resta del text)
Size pàgina 280 × 207 mm (f. Ai)
caixa 247 × 164 mm (f. Aiv)
Font gòtica de diverses mides
Watermark mà amb estel
Pictorial elements Orla de quatre peces, la superior amb estructura arquitectònica i una petxina central; les peces verticals són idèntiques i mostren motius vegetals, la peça inferior té motius vegetals amb dues figures, a la dreta la d'un ocell i a l'esquerra la d'un home.
Rúbriques la rúbrica que es troba a la portada és en vermell
Caplletres: algunes inicials gravades, de 4 unitats de pauta, decorades amb motius vegetals, la resta ocupen tres unitats de pauta i només tenen la lletra, sense cap mena de decoració
Condition el bifoli extern va sense signatures i embolcalla el quadern amb el text
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris f. 1: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial de l'ed. de les Corts de 1503, ed. 1526, exemplar Esc. 29-V-2 (5) (2003)
Catalogat a: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 214 , n. 481
Descrit per: Martí (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 24
Facsímil: Manuscrit 1151 de la Biblioteca de Catalunya [Libre de receptes] [manuscrit s. XIX] (1801-1900)
Note relligat juntament amb d'altres impresos. Segons Martín Abad, es tracta de l'edició de Jaume de Vingles de 1510 (MANID 2036)

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3926
Location in volume ff. 1 + A-[A vi]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2986
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1503
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Constitucions fetes per lo serenissim Rey don | Ferrando Rey de Castella e de Arago etcaetera. en | la cort celebrada en Barcelona en lo monestir | de sant Francesch en lany. M.d.iij.
rubr.: [ A [i]] Constitucions De Cahalunya [sic]. | Constitucions fetes per lo serenissim Rey don Ferrando Rey de | Castella e de Arago etcaetera. enla cort celebrada en Barcelona enlo mo|nestir de sanct Francesch: en lany .M.D.iij.
tit.: De comissio de causes de cinquanta fins en | cent liures. [espai en blanc] Capitol primer
dispositio: P3Rimerament com enla cort per nos celebrada enlo mone|stir de sancta Anna dela present ciutat: entre les altres sia stada feta vna | constitucio començant. Item statuim e ordenam:que les causes menors de trenta liures … [ [A vi]v] … ¶ E si per les dites penes e altres coses damunt dites haura | plerpeniant [sic] e processos e penyores per execucio preses: volem que sia hagut tot per re|mes: e les penyores tornades. | Laus deo
colofó: Acaben les presents constitucions qui han sguart al bon orde dela ju|sticia ciuil e criminal:e altres coses vtils del principat de Catha-|lunya:enla insigne ciutat de Barcelona per Duran saluanyach: a enla insigne ciutat de Barcelona per Duran saluanyach: a depeses de mestre Latzer milla librater del general. A .xv. dies del mes de Febrer del Any .M.D.xxvj. despeses de mestre Latzer milla librater del general. A .xv. dies enla insigne ciutat de Barcelona per Duran saluanyach: a depeses de mestre Latzer milla librater del general. A .xv. dies del mes de Febrer del Any .M.D.xxvj. del mes de Febrer del Any .M.D.xxvj.
Number of additional copies of edition 8
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3147
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-60/I/I-X | Núm. de registre 59.554 | Antic A. 1/1/2-X
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 5
Collation A6 (incomplet)
Size pàgina 288 × 200 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
State incomplet, manquen els ff. [A2] i [A5]
Condition en bon estat, només es conserva la portada i els ff. A1, A3-4 i A6, exactament igual que a l’exemplar de la British Library c.62.f.22(4). Exemplar sense foliar; portada sense signatura, cosa que fa que els folis vagin marcats [A, Aii, Aiij] en lloc de [A2, A3, A4]
Binding es conserva dins d’una doble carpeta de paper fort
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 25
Note no hi ha senyals de lectura ni d'antics posseïdors. Al capdamunt de la portada hom anotà el número “21” a tinta, segurament una antiga signatura

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3222
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call number Fons de còdex: Lleida: LC-0033
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 + III s/n + 31-550 + 551-553 paper antic + 554 paper modern
ff.: 449-455
Collation cada imprès té la seva pròpia col·lació
Size relligadura 315 × 235 mm (coberta anterior)
Font gòtica
Watermark diverses
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Foli 456 en blanc
Binding pergamí flexible, amb restes de tires per lligar-lo. Llom desprès
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Reproducció parcial del còdex LC-0033 de l'Arxiu Capitular de Lleida. Constitucions (2012)
Note forma part d'un volum miscel·lani

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1856
City and Library London The British Library
Collection: Call number C. 62 f. 22 (4) | Altre C. 62 f. 22|1-4 | Antic 5383. ff. 12
Title(s) in copy CONSTITUCIONS, ETC. 1510 – 1534 ( al llom, gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-20 (obra 1) + 2 (obra 2) + 24 Carolus (obra 3) + 5 (aquesta obra) + 1 blanc + 30 ff. (=altres impresos) + II
Collation A6
Size pàgina 283 × 205 mm (f. A3)
caixa 260 × 164 mm
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Caplletres: algunes sense gravar, amb lletres de guia
Condition bon estat de conservació, incomplet, només es conserva la portada i els ff. A1, A3-4 i A6, cosa que fa que els folis vagin marcats [A, Aii, Aiij] en lloc de [A2, A3, A4]. Sense foliació impresa
Binding moderna, sobre cartó dur, en tela (com plastificada) marró amb llom i cantoneres en pell del mateix color; al centre de les cobertes anterior i posterior ex-libris “HONI SOIT QUI MAL Y PENSE”
History of volume Adquirit 1896-02-12 [?] (segell de dates al verso del darrer foli imprès)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Note exemplar sense anotacions. Amb colofó: “Acaben les presents constitucions qui han sguart al bon orde dela ju|sticia ciuil e criminal: e altres coses vtils del principat de Catha-|lunya: enla insigne ciutat de Barcelona per Duran saluanyach: a| despeses de mestre Latzer milla librater del general. A .xv. dies | del mes de Febrer del Any .M.D.xxvj”

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 2209
City and Library London The British Library
Collection: Call number T.97* (2)
Title(s) in copy “[…] DE | CATA | LUÑA ( al teixell, en tinta negra)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 10 + 12 ff. + 2 ff. + 7 (= 1 f. portada + 6) ff. + altres obres + III
Collation A6
Size pàgina 305 × 210 mm (f. a iii)
caixa 255 × 165 mm
Font gòtica de dues mides
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition sense foliació antiga impresa
Binding en pergamí sobre cartó, molt enfosquit i amb restes de tanques per lligar el volum que han estat ficades per dins de la relligadura. Tall jaspiat, no es pot deduir en quin color
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Note colofó imprès amb dades de lloc, impressor i data

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3181
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number R-23 (3)
Title(s) in copy CORTES || DE || Cathaluñ | desde | 1503 | a. 1537 ( al teixell, a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 8 (total volum: I + 10+ 12 + 8 + 2 + 20 + 14 + 2 + 12 + III + I)
Collation A8
Size pàgina 300 × 210 mm (f. A j)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition són en blanc el verso de la portada i el foli final; la resta dels folis formen un plec que queda solt en mig del bifoli exterior. Sense foliació. Errades a les signatures de quadern: A-A iij (per A ij-A iiij)
Binding pergamí sobre cartó
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note sense anotacions marginals. En el verso del darrer foli ha quedat gravada una portada de característiques molt semblants a la que obre aquesta peça; podria ser que el bifoli hagués estat plegat malament durant algun temps

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3265
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number S.N.V.X.20 | Antic E 69 | D
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 s/n + I
Collation 18
Size pàgina 284/289 × 205 mm (f. Aij)
Font gòtica
Other features Signatures: [portada sense signatura], A, Aij, Aiij, + 4 folis sense signatura
Signatures: A-Aiij (per Aij-Aiiij)
Condition Volum en bon estat de conservació, tot i algunes taques d’humitat i brutícia lleus. Alguns folis tenen els marges retallats, a l’igualar-los en el moment de relligar-los i s’han perdut detalls de les orles (a la part inferior) i també han quedat tallades algunes de les anotacions marginals de lectors. El foli final del volum està apedaçat amb un bocí de paper, però com és a la part del verso no dificulta la lectura del text del colofó. Els diversos impresos estan separats per folis en blanc. El volum està sense foliar, té tres folis de guarda en blanc al davant i altres nou al final, tots ells de paper posterior a les impressions; el primer foli de l’imprès està en blanc igual que el preliminari el f. [diiijv. Les signatures de quadern arriben fins al primer foli de la segona part dels plecs (av; bvj; ciiij; dij). Errades a les signatures: [ai] sense numerar, foli en blanc ai (per aij)
Binding En pergamí flexible sobre paper, antiga. Els tres nervis no sobresurten al llom, però les tires surten del llom i se separen en forma de cunya, per tornar a entrar dins de la coberta. Té restes de dues tires que servien per tancar-lo, del mateix material que les que surten dels nervis i les cobertes fan una petita solapa per protegir el tall vertical i també es doblega una mica al marge superior i a l’inferior. En bon estat de conservació, malgrat la brutícia que s’hi ha acumulat. Al peu del llom té una etiqueta verda de pell on entre dues sanefes i en daurats es troba la signatura actual: S. N. | V. X. | 20.
Previous owners (oldest first) Joan Duarte (Doctor), jurista 1569 - 1573 ? (exlibris al marge superior de la coberta anterior: "Son des Sor doctor | […]an Duarte")
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Note Cinquena obra del volum.

Són en blanc el verso de la portada i el foli final.

Anotacions a tinta i subratllats, de la mateixa mà que als impresos anteriors. Al f. A ij a les festivitats de març en les quals no hi haurà “expedició de les causes de la cort”, al costat de Sant Gregori hom afegí “Sta. Madrona 1552” i al costat dels mesos els dies que tenen. Aquesta mateixa mà a l’angle sup. extern ha anotat la data de la cort “Any MD.iij”, no sempre distingible en estar retallat el marge.

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1445
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 39-IV-13 (6) | Antic iii-e-13
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Collation a2
Size pàgina 290 × 200 mm
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al marge inferior del f. a ii del primer imprès del volum: “Con este libro sirbio a su magestad el doctor Burgos de Paz vecino de Valladolid por prjncipio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Reproducció de l'edició de les Corts de 1503, ed. 1526, exemplar Esc. 39-IV-13 (6) (2003)
Soriano (2003), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Avenoza (2001), Inspecció personal
Note desaparegut; es tractava originàriament d'un bifoli, del qual són visibles els talons, que fou arrencat i que era el sisè dels impressos aplegats dins d'aquest volum; podria identificar-se amb aquesta edició, per semblança amb altres aplecs d'edicions de textos legals semblants

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 2145
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “D” XVI-A/6 (4)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12-18
ff.: 7
Collation A6 1
Size pàgina 309 × 210 mm
Font gòtica
Pictorial elements mateixa decoració que l'exemplar principal, amb el títol en tinta vermella
Condition el volum té una foliació antiga a ploma, al marge superior extern, que numera de forma correlativa tots els impresos. Presenta taques d'humitat, forats de bibliòfags i alguns marges deteriorats. El folis preliminar i final tenen unes dimensions més petites que la resta del plec i no van signats, essent en blanc el verso del foli final, que té senyals de tinta per haver estat situat damunt d'altres exemplars de la mateixa edició amb la tinta encara humida
Binding volum sense cobertes, però amb plecs ben cosits
Previous owners (oldest first) Víctor Balaguer, escriptor
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Note relligat juntament amb d'altres impresos; amb presenta anotacions marginals i passatges subratllats

Record Status Created 2000-06-01
Updated 2017-05-02