Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2504
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number R-166 | Antic Vitr. I-61; Reg. A. 2176
Title of volume Capitols dels drets del general ( f. I preliminar, per una mŕ moderna)
Imprint Barcelona: Rafael Figueró, 1707

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 290 (= I + 26 s/n + 1-180 + 7 s/n + 1-76)
Page Layout 2 columnes (ff. 26 s/n prel.)
25 línies (p. 3)
Size pŕgina 190 × 150 mm (p. 3)
caixa 142 × 88 mm (p. 3)
Font humanística
Pictorial elements Caplletres: alguna inicial amb decoració vegetal
Condition dos toms relligats en un sol volum, manca la portada
Binding senzilla, en pergamí
References (most recent first) Avenoza (2000), Inspecció personal
Note al foli preliminar de guardes una mŕ moderna anotŕ les dates de les disposicions legals reproduďdes al volum: 1481, 1512, etc.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3765
Location in volume ff. 2-26 prel. + 2-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Language catalŕ
Date promulgat 1481
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LLIBRE
índex: A2Cusador ha de haver lo quart del frau … [ 26 prel.] … mercantivolment, del dret, cap. 72. cor. 1481. numero i. fol. 37
nota: [ 26v prel.] Los capitols, del present volum son deles Corts. M.CCCC.LXXX. M.D.XII. M.D.XX. M.D.XXXIII. M.D.XXXXII. M.D.XXXXVII. M.D.LIII. M.D.LXIIII. Y la tarifa feta per delliberacio de Deputats, lany M.D.LXXIIII. Corregida lany M.D.LXXXV
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS DEL GEneral del Principat de Cathjalunya, y Comptats de Rossello, y Cerdanya: fets per la Cort General, celebrada per la bona memoria del Catholich Rey Don Fernando Segon, en lo Capitol de la Seu de Barcelona ŕ viij. de Octubre, any de la Nativitat del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES, Y EXIDES. TOTES ROBES, Y MERCADERIES. Cap. I.
dispositio: P4Rimerament ✠ que totes robes, é mercaderies qui entre, ň isquen … [ 60v] … en les quals se deu observar, tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia escrit
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3922
Location in volume ff. 61-71
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3774
Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó. Capítols per la bona administració de les pecunies del general
Language catalŕ
Date escrit 1512
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRACIO DE LES pecunies del General, fets, y publicats per les devall escrites Corts á dos de Setembre any de la Nativitat del Senyor M.D.XII
salutatio: [ E3] N nom de Nostre Senyor Deu Iesu-Christ, sia â tots cosa manifesta … [ 61v] … č altres de que son, č serán tenguts al dit General respectivament
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCELONA, ahunt, quant, com y á qui, han de pagar. Cap. i
dispositio: P2Rimerament vol, é ordena la dita Cort, ✠ que los collidors de les entrades, č exides, y de bolla de plom, č segell de cera, de la taula de Barcelona, sots pena de suspensiň de llurs officis … [ 71] … é laltra en la casa hont se exigeix lo dret del plom, č sagell de cera, č laltra en la cas hon se exigeix lo dret de entrades, č exides
Record Status Created 2000-05-05
Updated 2015-10-06