Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2503
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number R-122 | Antic Vitr. I-23; Reg. 14.449
Title of volume DE LES | CONSUETUTS, | DE LA CIUTAT DE | BARCELONA, SOBRE LAS SERVI- | tuts delas Casa, é honors, | vulgarment ditas den | Sanctacilia ( coberta, a ploma, reproduint la portada)
Imprint Barcelona: Joan Pau Martí, Josep Llopis, 1704

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis pp.: 14 (= 2 + 1-12 + 2)
ff.: 8 (= i + 6 + i)
Collation A6
Page Layout 2 columnes
37 línies (p. 5)
Size pàgina 200 × 144 mm (p. 5)
caixa 168 × 120 mm
columna 168 × 58 mm
Font humanística
Pictorial elements escut de Barcelona i orla senzilla
Condition exemplar paginat
Binding senzilla, en pergamí; a ploma s'ha dibuixat l'escut de Barcelona amb una llegenda que diu: “En nom de Deu sie. P. Vinyelas [?] ✠ Me fecit”
Previous owners (oldest first) Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador 1918 ad quem (ex-libris)
References (most recent first) Avenoza (2000), Inspecció personal
Soriano (2000), Inspecció personal

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3764
Location in volume pp. 1-12rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1234
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions d'en Sanctacília
Language català
Date promulgat 1291 - 1327
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] DE LES CONSUETUTS, DE LA CIUTAT DE Barcelona, sobre las servituts de las Casas, é honors, vulgarment ditas den Sanctacilia. Ab Llicencia. Gerona: Per Jaume Brò Estamper, y Llibertér en las Ballesterìas
tit.: [ 3] DE SERVITUTS. CONSUETUTS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, SObre las servituts de las Casas, è honors, vulgarment ditas den Sanctacilia
pream.: E4N nom de Deu sie, aquestas son las Ordinacions, que lo Senyor Rey en Jaume de bona memoria ha fetas … à totas las honors à pagar per cents, per quiscun Morabati, nou sous Barcelonesos
tit.: De atans en paret
text: I. Primerament tot Hom puxa haver atans en paret propia … [ 12rb] … declarat empero, que si los dits arbres seran en frontera de aygua, no si don sino un peus. LAUS DEO
colofó: SON TRETAS DE LAS CONSTIVUCIONS, y altres drets de Cathalunya, Compilats en virtut del Capitol de Cort LXXXII de las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey Don Phelip IV. Nostre Senyor celebradas en la Ciutat de Barcelona Any M.D.CCII. Barcelona: En Casa Joan Pau Marti, y Joseph Llopis Estampers. Any 1704
Number of additional copies of edition 1
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1431
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number R-131 | Antic Vitr. I-14; Reg. 14445
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis pp.: 16 (= 2 + 1-12 + 2)
ff.: 8 (= I + 6 + I)
Collation A6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 202 × 145 mm (f. A3)
caixa 167 × 120 mm
columna 167 × 52 mm (f. A3ra)
Font humanística
Pictorial elements orla senzilla i escut de Barcelona a la portada; primera caplletra gravada amb decoració vegetal de quatre unitats de pauta
Condition en bon estat, algunes taques d'humitat que no afecten el text
Binding senzilla, en pergamí
Previous owners (oldest first) Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador 1918 ad quem (donatiu)

Record Status Created 2000-05-05
Updated 2011-08-30