Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2501
Authors Bernat Fenollar, Prevere
Titles D'aquella tan alta tan fort y gran çoca
La Passió en cobles
Lo Passi en cobles
Història de la Passió
Incipit & Explicits dedic.: D'aquella tan alta tan fort y gran çoca … y fist la somera parlar de Balam
text: Mostrant un greu plànyer lo cel y la terra … volent de la fe lo vol y l'escut
Date / Place escrit 1493-01-11 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
Associated Persons Dedicatari: Isabel de Villena (Sor), monja (1430? - 1490)
Associated Texts Part de aquestos versos formen part d'una obra on també intervé texid 2341 Pere Martines, A vós, que poblau lo cel de fels pobles, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 2341 Pere Martines, A vós, que poblau lo cel de fels pobles, escrit 1493-01-11 ad quem
References (most recent first) Ed. electrònica en: Fenollar et al. (2008), “D'aquella tan alta, tan fort y gran çoca [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Fenollar et al. (2002), Lo Passi en cobles (1493). Estudi i edició 225-415 (ed. ref.)
Editat a: Garcia Sempere (1999), “La Istòria de la Passió, un poema narratiu de Bernat Fenollar i Pere Martines”, Ausiàs March i el món cultural del segle XV
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 63 , n. 60.3 (60:13), 60.4 (60:14) i 60.15 (60:16)
Ed. parcial en: Exemeno et al. (1986), Contemplació de la Santa Quarentena 123-4 (ed. parcial)
Editat a: Fenollar et al. (1912), Lo Passi en cobles escrit per mosen Bernat Fenollar y Pere Martinez. Precedit de una breu noticia biográfica y bibliográfica dels autors 3-136
Note text escrit en forma de diàleg; segons indica una rúbrica, Pere Martines és autor de les cobles on parla l'evangelista sant Joan, i Bernat Fenollar ho és de totes les altres cobles, on participen la resta de personatges reals o al·legòrics. El nom de cadascun dels personatges està indicat a les rúbriques que precedeixen la major part de les cobles
Subject CRISTOLOGIA
LITERATURA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 754
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2113 (BITECA manid 2053)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz para Jacobo de Vila (colofó), 1493-01-11
Location in witness ff. a ij - k [j]
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ a ij] Endreça
rubr.: Ala molt illustre e deuotissima senyora dona ysabel de billena digna abadessa del monestir dela sancta trinitat. en valentia
rubr.: Mossen fenollar
exordi: O4 Aquella tan alta : tan fort y gran çoca … [ a iij] … y fist la somera : parlar de balam
rubr.: [ a iiij] Jstoria dela passio de nostre senyor deu iesu crist ab algunes altres piadoses contemplacions seguint lo euangelista Sant iohan. Parlant per aquell Pere Martineç : e per tots los altres Mossen bernat fenollar
rubr.: La esglesia
text: M5Ostrant vn greu planyer : lo cel y la terra … [ k [j]] … Volent dela fe : lo vol ylescut
Poetic Stanza 258 x 10
Note a banda de les 258 cobles on intervenen l'autor i els personatges de la narració (a excepció de Joan Evangelista), hi ha una cobla on, amb tota evidència, parla l'Evangelista, a pesar d'estar precedida erròniament per l'epígraf “Lo Jesus”. Aquest error és indicat per Garcia Sempere (2002, p. 378, n. 374). Per tant, hem atribuït a Pere Martines aquesta cobla, iniciada “Hoydes paraules de boca tan santa”
ID no. of Witness 2 cnum 3098
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (2) (BITECA manid 2426)
Imprint Pere Posa, 1518-09-28
Location in witness ff. [a j] - g v
Title(s) Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ [a j]] La hystoria de la passio del nostre mestre e redemptor Jesuchrist : ab algunes deuotes contemplacions en cobles : seguint lo sagrat euangelista sanct Johan
rubr.: [ [a j]v]] Endreça
rubr.: Ala molt illustre e deuotissima senyora Dona ysabel de Billena: digna Abadessa del monestir de la sancta Trinitat de Valencia
rubr.: Mossen Fenollar
text: D5 Aquella tan alta : tan fort y gran çoca | Del arbre real : dels Reys Darago … [ a ij] … Tu deu per quils rustichs : en ben dir sinflamen | y fist la somera : parlar de Balam
rubr.: [ a iij] Comença la hystoria dela passio del nostre mestre e redemptor Jesuchrist ab algunes deuotes contemplacions : seguint lo sagrat euangelista sanct Johan. Parlant per aquell Pere martineç : e per tots los altres mossen Bernat Fenollar
rubr.: La sglesia
text: M5Ostrant vn greu planyer : lo cel y la terra | Cubert tot de negre : lo temple molt sanct … [ g v] … Sotsmes al gran vol : dela theologia | Volent dela fe : lo vol y lescut
Poetic Stanza 258 x 10
Note al revers del darrer foli, gravat amb la crucifixió i les Maries amb les llegendes: “Miserere mei deus: secundum magnan misericordiam tuam” i “Qui passus es pro salute nostra miserere nobis”
Record Status Created 1992-04-30
Updated 2021-09-25