Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2499
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number M-4
Title of volume Ordinations fetes [pels consellers de Barcelona] sobre los testaments sagramentals ( f. 1)
Copied Barcelona [?] (contingut): 1501 - 1550

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
Page Layout 36 línies (f.2)
Size pàgina 290 × 209 mm (f. 2)
caixa 217 × 135 mm
Hand humanística de la primera meitat s. XVI
Watermark altres no es visible
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
State sense cap mena de pauta
Condition en bon estat
Binding moderna, feta segurament per encàrrec de Guillem de Brocà, pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador 1918 (segell)
References (most recent first) Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 1:281
Note anotacions marginals, la més important al f. 1 “abstractum a consueta veteri citivatis Barchinone”; segueix una nova disposició sobre testaments en llatí al mateix f. 2 i al f. 2v un privilegi en llatí del rei Martí I, a la ciutat de Barcelona, datat el 1399. La data de la compilació contè un espai en blanc entre “cccc” i “xi”, que fa pensar en 1511; al marge, la mateixa mà del copista anotà “1411”; segurament per un automatisme inconscient anava a escriure la data real del moment de la còpia

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3648
Location in volume ff. 1-2
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4195
Consell de Cent. Ordinacions fetes sobre els testaments sacramentals
Language català
Date promulgat 1411
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Ordinations fetes sobre los testaments sagramentals
text: Ara hoiats per manament del honorable en Denis almugauer regent la vegueria en Galceran Carbo balle dela ciutat de Barchinona … [ 2] … e a ells sera vist fahedor pus profitosa a la cosa publica
colofó: fonch publicada a xxv. de nohembre del any mil cccc xj. per per en bernat cadireta corredor public dela ciutat de barchinona
Record Status Created 2000-05-05
Updated 2013-11-07