Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2497
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number M-8 | Antic Reg. 23482; A 27178
Title of volume Consuetud. dioec. Gerund. ( al llom)
Copied Girona [?]: Antoni Vicenç, 1401 a quo - 1475 [?] (el document més tardà duu data de 1453)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 5 + 1-25 + 13 + 4
Size pàgina 290 × 200 mm (Duran)
Condition volum acèfal, restaurat, folis entelats. Els cinc folis preliminars són contemporanis a la resta del volum, però no foren foliats. La foliació antiga, en xifres aràbigues, és visible fins al f. 25, al qual segueixen altres tretze sense foliar; els quatre folis finals duen una taula transcrita per una mà moderna
Binding moderna, en pergamí; al pla anterior la creu de Sant Jordi (vermell i daurat) i al plà posterior les armes de Brocà sota el seu nom
Previous owners (oldest first) Guillem Maria de Brocà i de Montagut, historiador 1918 ad quem
References (most recent first) Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 III:459-463
Avenoza (2000), Inspecció personal
Note anotacions marginals. Als ff. 40-41 i 43r-v es recullen versos, sentències, notes jurídiques en català, castellà i llatí

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10556
Location in volume ff. 1-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10822
Desconegut. Privilegi de Girona
Language català
Date promulgat 1401-01-24
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Privilegi en favor de la ciutat de Girona que ningu no puxa esser de Consell ni tenir officis de la ciutat qui degua res a dita ciutat jurats e clavari
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10557
Location in volume f. 16
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5216
Desconegut. Sobre colors i metalls heràldics
Language català
Date escrit 1514 [?] - 1525 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 16] Molt noble senyor aquestes son las colos matayls pedras e virtut de aquellas qui son en la armaria nomenats com baix es contengut segons dret de armas … e axi senyor ab aquest breu compendra vostra senyoria e pora haver noticia facilment de qualsevol armes sens trabal mirant la forma dels scrits se seguexan
Record Status Created 2000-04-12
Updated 2008-10-21