Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2495
Authors Ramon Llull
Titles Llibre d'Ave Maria (Llull DB)
Exposició de l'Ave Maria (Perarnau)
Incipit & Explicits text: Déus te sal, Maria. La bonea del fill de Déu, qui és gran infinidament
Date / Place escrit 1276 - 1283
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts Part de Llibre II, cap. 61-66 texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283 (Fidora et al.)
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.19c
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 147-8 , n. 21a
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:203
Tractat en: Odoardi (1948), “La tesis de la paternidad luliana del Libre de Benedicta tu”, Studia monographica et Recensiones 2:28-33
Editat a: Llull et al. (1927), Llibre d'amic e amat. Llibre d'Ave Maria 107-47
Tractat en: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 217
Subject MARIOLOGIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 12652
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 102-V2-1/3 (BITECA manid 2291)
Copied 1401 - 1500 (Perarnau)
Location in witness ff. 42v-44
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'Ave Maria, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits text: [ 42v] … [ 44] … pres de mort li remembra de tu com te comena a sant iohan
Condition fragments
ID no. of Witness 2 cnum 12651
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1804 (BITECA manid 1455)
Copied 1434 - 1473 (filigranes)
1406 a quo - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 22vb-24ra
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'Ave Maria, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits text: [ 22vb] Deus te sal maria seludet lo teu serujdor de part dels Angels els patriarchas e los profetes … [ 24ra] … E com en la creu estant penjat pres de mort li remembra de tu com te comena a sent johan. Deo gracias
Record Status Created 1992-04-25
Updated 2018-04-18