Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2494
City and Library Barcelona Ateneu Barcelonès
Collection: Call number 84-II
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona (Joan Trinxer segons Martín Abad), 1518-10-16

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Collation a-r8 s6
Pictorial elements Caplletres: gravades amb decoració vegetal
Rúbriques en vermell (f. vii)
Il·lustració gravat amb la marca de l'impresor (al final)
Condition errades a la foliació: xxvii (per xxv). Errades a les signatures de quadern: f| iiij (per f iiij)
References (most recent first) Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 361 , n. 973
Tractat a: Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) , n. 2627
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 886
Tractat a: Miquel i Planas (1911-14), Introducció a les obres de Mossèn Joan Roiç de Corella 1:310

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5329
Location in volume ff. iira-141v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1916
Ludolf de Saxònia. Primer del Cartoixà
Language català
Date traduït 1490 ca.
Incipits & explicits in MS tit.: [ iira] Prolech del trellador [sic]
prol.: A5L molt reuerent magnifich e mes uirtuos senyor caualler e digne religios del sagrat e militar orde dela sagratissima senyora nostra verge maria de montesa : frare Jaume del bosch : comandador de honda … [ iirb] … La quarta part comença acabada la cena hi acaba en lo juhi final y eterna gloria
tit.: [ iiva] Prolech del benauenturat doctor … postillant los sagrats euangelis
prol.: D5E la nostra spiritual y corporal vida … [ vivb] … al qui los teus manaments seruen Amen
tit.: [ viira] De la diuina hi eterna generacio del senyor. Comença lo primer delcartoxa : arromançat : corregit : smenatg y ben examinat per lo reuerend e magnifichmestre Johan roiç de corella : Caualler e mestre ensacra theologia. Dela diuina hi eterna generacio del senyor. Capitol. I
text: L5A sacrosanta catholica sgleya vnica simple fecunda comol amare nostra … [ cxxxixra] … y eternament ab tu vixca. Amen
tit.: [ cxxxixva] Taula del primer del cartoxa
índex: P5Rolech del trelladador a cartes .ij. … [ cxxxixvb] … Dela curacio del lebros .c.xlj. ca. cxxxvj.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7975
Location in volume ff. [cxl]ra-[cxlj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1892
Joan Roís de Corella, Cavaller. Ans que dels cels girant mogues la roda
Language català
Date escrit 1474 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [cxl]ra] La vida dela sacratissima verge maria mare de deu senyora nostra en cobles de rims strams
text: A4ns de [sic] cels : girant mogues la roda … [ [cxlj]rb] … Mare de deu : de parahis lo fenit. Deo gracias
colofó: [ [cxlj]v] Acaba la primera part del cartoxa en la vida de iesus deu hi senyor nostre trelladada de lati en valenciana lengua: per lo magnifich hi reuerend mestre Joan Roiç de corella Caualler hi mestre en sacra theologia: hi per ell mateix … A despeses de Joan trinxer mercader de libres Ciutada de Barselona Estampat enla insigne ciutat de Barselona per mestre Joan Rosembach a .xvj. del mes de Octubre Any Mil.D.xviij
Poetic Stanza 23 x 8
Number of additional copies of edition 5
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1309
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-58/2/7 | Antic C 4 XIX-3-5; B. 48-3-23; A-18; A-19; A-46; Reg. ant. 55853
Title(s) in copy [Ludolfo | Cartoxa […] ( a ploma, al teixell, molt esborrat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + [iii]-cxxxix + [cxxxx-cxxxi] (els inicials són guardes modernes)
Collation a3-7 b2-7 c2-7 d2-7 e-g8 h2-7 i2-7 k-r8 s1-5
Size pàgina 260 × 200 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial elements títols en vermell al f. vii; caplletres gravades amb decoració vegetal. Al foli final duu gravat amb la marca de l'impresor
Condition li manquen fulls alas quaderns “a, b, c, d, h, i, s” segons es detalla a la col·lació. Exemplar deteriorat per efectes dels bibliòfags, amb taques de brutícia i d'humitat; té els marges restaurats amb bocins de paper afegits, marges que van ser retallats. No es pot comprovar l'error de foliació propi de l'edició en mancar el foli; presenta, però, l'errada de signatura de quadern: f| iiij (per f4)
Binding antiga, en pergamí sobre cartró, probablement del s. XVIII
Previous owners (oldest first) Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís (ex-libris al f. a iii i al f. VII: “Es de la Biblioteca mariana del Convento de S. Francisco de Barcelona”)
References (most recent first) Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 36
Martos (2004), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973
Note a ploma, al verso del foli final, es llegeix: “duplicada esta parte”

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1466
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-58/2/8 | Antic Reg. ant. 55853
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + iii-cxxxvi + I (guardes anterior i posterior de paper modern)
Collation a3-8 b-r8
Size pàgina 283 × 200 mm (f. a iii)
Font gòtica
Pictorial elements títols en vermell al f. vii; caplletres gravades amb decoració vegetal
Condition li manquen els fulls a1-a2 i els del quadern final. Errades a la foliació: xxvv (per xxv). Errades a les signatures de quadern: f| iiij (per f iiij). Exemplar restaurat en 1996, amb l'aplicació de pasta de paper i l'emblanquinament del paper que ha fet desaparèixer les taques
Binding en pergamí flexible, restaurada
References (most recent first) Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 36
Martos (2004), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973
Note duia un títol escrit a ploma al llarg del llom, avui de molt mal llegir. Segells a tinta de la biblioteca en diversos folis del volum

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1619
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat ‡
Collection: Call number S. E. 47
Title(s) in copy Lo primer | del | Cartoxa || Barcelona | 1518 ( al teixell, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + i-cxxxix + 2 s/n + IV
Collation a-r8 s6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 277 × 205 mm (f. iii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, rúbriques dels ff. 2 i 7 en vermell
Condition volum restaurat, algunes taques d'humitat. Errades a la foliació: xxvii (per xxv), lxviiii (per 68); errors a les signatures de quadern: l iiij (per iiij)
Binding en pell marró amb daurats; llom amb cinc nervis amb decoració de tipus floral als entrenervis; talls daurats; guardes posteriors, una antiga, tres de modernes
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1618
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number Segle XVI 4o64 | Antic 3942; Mt.S. 4o.66
Title(s) in copy PRIMER | DEL | CARTOXA ( imprès al teixell a tinta negra)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + I-CXXXIX + 2 s/n + I
Collation a-r8 s5
Size pàgina 281 × 200 mm (f. 4)
Font gòtica
Pictorial elements un parell de títols en tinta vermella. Un gravat al f. 1v, en aquest exemplar trencat, ja que de la portada només es conserva un bocí. Caplletres de 5 i 6 UP xilogràfiques amb motius vegetals
Condition manca gairebé tot el full de portada i bona part del del colofó (s 5). Exemplar amb moltes taques d'humitat i primers i darrers folis amb molts forats produïts per bibliòfags. Errades a les signatures de quadern: f |iiii (per f 4). Errors a la foliació: xxvii (per 25), lxviiii (per 68), lxxvi-lxxvii (per 84-85)
Binding moderna del s. XIX, pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Josep de Togores i Sanglada, 9è. Comte d'Aiamans (segons el catàleg “De la biblioteca del comte d'Aiamans: hi ha l'etiqueta i la numeració característiques d'aquest fons”)
References (most recent first) Torra (2007), Catàleg dels impresos del segle XVI de la Biblioteca de Montserrat 2:852 , n. 1579
Soriano (2007), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973
Note no s'observen notes de lectura

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1620
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number MEV: XVI-1752
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: iii-cxxxix + s iiii + [s v = colofó]
Collation a5 b-m8 n7 o8 p6 q7 r-s6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 295 × 202 mm (f. a iii)
caixa 228 × 49 mm
Font gòtica
Pictorial elements rúbriques en vermell (f. v ii), caplletres gravades amb decoració vegetal; gravat final amb la marca de l'impressor
Condition acèfal i incomplet, folis a i-ii, n i, p iiii-v, q i, r i/viii perduts; darrer full en blanc i, després del colofó, estripat; f. a iii una mica estripat al marge exterior, amb pèrdua d'un petit fragment de text, fins al d. x, l'angle inferior extern gastat, sense interessar el text, una mica estripat l'angle inferior del foli s iii, amb pèrdua d'un fragment de text
Binding relligadura antiga de pergamí flexible, sense llom i cobertes despreses
References (most recent first) Beltran i Pepió (2005), Inspecció personal
Soriano (2002), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos , n. 973
Note proves de ploma del s. XVI als fulls inicials, finals i cobertes, i del s. XVII a l'interior de la coberta anterior

Record Status Created 2000-03-30
Updated 2024-05-10