Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2491
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 9/5899 | Antic E84 / 12.27.3 | Antic 9.29.4 / 5899
Title of volume VARIA 9 Ordinatio Regiae Domus PETRI III ( al f. 1 prel.)
ORDINA | REGIAE | DOMUS | PETRI | III ( al teixell amb lletres daurades)
Copied Barcelona [?]: 1781 - 1810

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 84 (= IV + 1 + 1-3 + 2 + 1-72 + 2 + II)
Page Layout 23 línies (f. 2)
Size pàgina 286 × 200 mm (f. 2)
caixa 232 × 150 mm
Hand humanística del s. XVIII
Watermark lletres “A R T”
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Condition foliació en xifres aràbigues; el volum s'obre amb quatre folis de guardes modernes més un en blanc original, segueixen tres folis amb les portades i l'índex i altres dos en blanc als que segueixen els 72 de l'obra, més dos en blanc i altres dos folis de guarda finals moderns
Binding moderna, en pasta, amb el llom de pell vermella i nervis gravats en daurat; talls jaspejats en marró
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
Associated persons Altres segons consta al f. 1, la còpia fou autentificada per Josef Serra y Sánchez de Lara, arxiver
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 2489 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria. Reg. 1529 (2a. part). Barcelona:, 1783. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 61-2 , n. Cinquè grup
Note És còpia parcial del Ms. ACA Cancelleria, Reg. 1529

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3740
Location in volume ff. 2-3 prel. + 1-72
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2 prel.] ORDINACIONS fetes Per lo Molt Alt Senyor En Pere Terç Rey D'aragó sobre lo regiment de tots los officis de la sua cort; de La manera Com los Reys D'aragó Se Farán Consegrar á Ells Mateixos, y Se Coronarán; y de La manera Com les Reynes D'aragó Se Farán Consegrar, é Los Reys D'aragó Les coronaran
tit.: [ 3 prel.] Rubriques del present libre primer
índex: Del Prohemi del present Libre … [ 3v prel.] … Dels Homens del ofici de Alguatzir. 71
certificació: [ 1] Don Joseph Serra y Sanchez de Lara Oficial maior por S.M. del Real y General Archivo de la Corona de Aragon, establecido en la Ciudad de Barcelona (…) Certifico: Que entre los Registros, papeles, y libros de tiempo del Sor Rey Don Pedro cuarto de Aragon … [ 2] … para la consagracion de las Yglesias, que se omite por haberla sacado, conforme se espresa, del libro nombrado vulgarmente Pontifical, sin que resulte lo practicase en virtut de orden, y deducirse que lo hizo voluntariamente
rubr.: [ 2] Ordenacions fetes per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey Darago, sobra lo regiment de tots los officials de la sua Cort
intitulatio: Nos en Pere, per la gracia de Deu, Rey Darago … é de Cerdanya
pream.: A memoria eternal, é dreta dispensacio de regiment molt se pertany á la diligencia … [ 4] … no entenen ans aquelles en tot ço que á les dites nostres ordinacions no seran contraries volem esser observades. Datum Barchinona quinto decimo kalendas Novembris anno Domini millessimo trecentesimo quadragesimo quarto
tit.: [ 4v] Dels Maiordomens
text: Utilitat é ornament de nostra Cort Real concernens havem cogitat molt esser necessari que alscunes coses que per lo offici de Maiordom … [ 72] … é que en lur offici frau ne malicia no consintran ne faran, ne per aleuiament de presons, ó de carcer alcuna cosa no demanaran ne reebran
Condition incomplet Record Status Created 2000-03-17
Updated 2016-01-24