Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2491
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 9/5899 | Antic E84 / 12.27.3 | Antic 9.29.4 / 5899
Title of volume VARIA 9 Ordinatio Regiae Domus PETRI III ( al f. 1 prel.)
ORDINA | REGIAE | DOMUS | PETRI | III ( al teixell amb lletres daurades)
Copied Barcelona [?]: 1781 - 1810

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 84 (= IV + 1 + 1-3 + 2 + 1-72 + 2 + II)
Page Layout 23 línies (f. 2)
Size pàgina 286 × 200 mm (f. 2)
caixa 232 × 150 mm
Hand humanística del s. XVIII
Watermark lletres “A R T”
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Condition foliació en xifres aràbigues; el volum s'obre amb quatre folis de guardes modernes més un en blanc original, segueixen tres folis amb les portades i l'índex i altres dos en blanc als que segueixen els 72 de l'obra, més dos en blanc i altres dos folis de guarda finals moderns
Binding moderna, en pasta, amb el llom de pell vermella i nervis gravats en daurat; talls jaspejats en marró
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem
Madrid: Priorato de Nuestra Señora de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
Associated persons Altres segons consta al f. 1, la còpia fou autentificada per Josef Serra y Sánchez de Lara, arxiver
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 2489 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria. Reg. 1529 (2a. part). Barcelona:, 1783. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 61-2 , n. Cinquè grup
Note És còpia parcial del Ms. ACA Cancelleria, Reg. 1529

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3740
Location in volume ff. 2-3 prel. + 1-72
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2 prel.] ORDINACIONS fetes Per lo Molt Alt Senyor En Pere Terç Rey D'aragó sobre lo regiment de tots los officis de la sua cort; de La manera Com los Reys D'aragó Se Farán Consegrar á Ells Mateixos, y Se Coronarán; y de La manera Com les Reynes D'aragó Se Farán Consegrar, é Los Reys D'aragó Les coronaran
tit.: [ 3 prel.] Rubriques del present libre primer
índex: Del Prohemi del present Libre … [ 3v prel.] … Dels Homens del ofici de Alguatzir. 71
certificació: [ 1] Don Joseph Serra y Sanchez de Lara Oficial maior por S.M. del Real y General Archivo de la Corona de Aragon, establecido en la Ciudad de Barcelona (…) Certifico: Que entre los Registros, papeles, y libros de tiempo del Sor Rey Don Pedro cuarto de Aragon … [ 2] … para la consagracion de las Yglesias, que se omite por haberla sacado, conforme se espresa, del libro nombrado vulgarmente Pontifical, sin que resulte lo practicase en virtut de orden, y deducirse que lo hizo voluntariamente
rubr.: [ 2] Ordenacions fetes per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey Darago, sobra lo regiment de tots los officials de la sua Cort
intitulatio: Nos en Pere, per la gracia de Deu, Rey Darago … é de Cerdanya
pream.: A memoria eternal, é dreta dispensacio de regiment molt se pertany á la diligencia … [ 4] … no entenen ans aquelles en tot ço que á les dites nostres ordinacions no seran contraries volem esser observades. Datum Barchinona quinto decimo kalendas Novembris anno Domini millessimo trecentesimo quadragesimo quarto
tit.: [ 4v] Dels Maiordomens
text: Utilitat é ornament de nostra Cort Real concernens havem cogitat molt esser necessari que alscunes coses que per lo offici de Maiordom … [ 72] … é que en lur offici frau ne malicia no consintran ne faran, ne per aleuiament de presons, ó de carcer alcuna cosa no demanaran ne reebran
Condition incomplet Record Status Created 2000-03-17
Updated 2016-01-24