Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2489
Authors Ramon Llull
Titles Sényer Déus, qui est un (Llull DB)
Date / Place escrit 1276 - 1283
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts Part de cap. 8 texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.19a
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 928
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10103 (BITECA manid 1656)
Copied 1401 - 1425 (ff. 1-32v del primer tractat i ff. 1-30v del segon)
1501 ca. (ff. 33-34 del primer tractat i els folis 64v i següents de la foliació moderna)
Location in witness ff. 33-34
Title(s) Ramon Llull, Sényer Déus, qui est un, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 33] De adorar lo cors de Jhuchrist feta per Remon Lull
text: A3DORTE VERA CARN e ver cors … [ 33v] … e perla | tua virtud sia deslliurat del mortal enemich amen
rubr.: [ 33v] de Mestre Ramon Lull
text: S2ENIOR Deus qui es .j. en eternitat de persones … [ 34] … los bons a gloria sens fi elos mals apena perdurable
Condition passatge
Note fragments del text: dues oracions, segons una nota "Ex primo libro cap. 15". Text llatí explicatiu entre les dues oracions : “Ex primo libro | blanquerne cap. 15. fuit excerpta superior oratio. de statu matrimonij”.
ID no. of Witness 2 cnum 2137
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 2 (BITECA manid 2157)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 189v-195v ff. 193-195
Title(s) Ramon Llull, Sényer Déus, qui est un, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 189v] ihesus maria
rubr.: les uirtuts creades ab ses filles son aquestes
text I: D3E abstinencia suauetat temor contriccio Speranca castetat continencia … sauiesa sanctetat deuocio ueritat obediencia
rubr.: los uicis capitals ab sos fills son aquests
text II: G2ola descreenca infidelitat ladronici descortesia luxuria … [ 190v] … mentida inmundicia falsia indeuocio desobediencia
text III: B3Eneyt es senyor deus dels pares nostres e loable e glorios enlos setgles e beneyt es lo nom … [ 191v] … en lo setgle dels setgles amen e al loable e glorios en los segles beneyt etc.
rubr.: De adorar lo precios cors de jhesu christ
text IV: A3Dor te uera carn e uer cors de jhesu christ lo qual est present a mos ulls corporals sots forma de pa la qual forma de pa no ador ans ador e beneesch lo sant cors precios … [ 192v] … per la tua uirtut sia deliurada del mortal enemich amen
rubr.: Aquesta oracio damunt dita compone maestre ramon lull e axi ma \tex/ aquesta seguent
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T: [ 193] S3Enyor deus qui est un en trinitat de persones e unitat de essencia tu ador lou e beneesch … [ 195] … al dia del iudici bons e mals los bons ala gloria sens fi los mals a pena perdurable
text II: [ 195v] B3Eneyt sia lo senyor deu de israel car ha insitat e feta la redempcio del seu poble … [ 196v] … en lo dia de la sua demostracio a israel
Condition passatge
Note d'aquests textos, el que comenca “De adorar lo precios cors” també apareix als mss. 875 i 11559 de la BN de Madrid
ID no. of Witness 3 cnum 1499
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10275 (BITECA manid 1633)
Copied Dídac Garcia, 1408 ca. (document ff. 25-26)
València [?]: 1415 - 1500
Location in witness ff. 159-160v
Title(s) Ramon Llull, Sényer Déus, qui est un, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 159] De adorar lo precios cors de jhesuchrist
text: A2dor te vera carn e uer cors de ihesu christ lo qual es present … [ 159v] … sia deliurat del mortal enemich amen
tit.: Aquesta oracio damunt dita compone maystre ramon lull e aquesta seguent oracio
text: S2enyor meu deu qui es .j. en trinitat de persones … [ 160v] … ala gloria sens fi los mals a pena perdurabla
Condition passatge
Note dues oracions
Record Status Created 1992-04-23
Updated 2018-04-12