Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2487
Authors Theodoricus [?]
Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia [?]
Titles Practica equorum
Manescalia
Libro de los caballos
Libre dels cavayls que compós Ypocras
Date / Place traduït 1401 - 1500
compilat 1250 - 1300 (Poulle-Drieux)
Language català
castellà (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Encàrrec: Alfons X el Savi, Rei de Castella-Lleó [1252 - 1284] (la versió castellana fou compilada probablement a la cort o per indicació d')
Associated Texts l'obra castellana és una traducció ampliada de texid 1352 Theodoricus… Tractat de l'art de manescalia, escrit 1266 a quo
References (most recent first) Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 29-30
Moulé (1899), “Histoire de la médecine vétérinaire”, Bulletin de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 1091
Subject VETERINÀRIA
ÈQUIDS
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 442
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 297 (BITECA manid 1313)
Copied 1451 [?] - 1470 [?] (filigrana)
Location in witness 1-9 prel. + i-xlviiii
Title(s) Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ 2 prel.] Asi comensa la taula da quest present libre lo qual es della art de manascalia
índex: Capitol primer delles faysons quells Caualls deuen auer per esser ben enfranats .i … [ 9v prel.] … Capitol .C.lxxxx abestia que sia ferjda daspasa/ o de coltell / o/ de lansa 202
rubr.: Comensa lo primer prehambol del sent [sic] present libra lo qual es a profit delles malalties / e madecines / e tot so que als caualls han necessaries / lo qual lo Rey don Alfonso Rey de castella mana fer en fet dels cauayls e de lurs faysons … lo qual lo Rey don Alfonso Rey de castella mana fer en fet dels cauayls e de lurs faysons
prol. tr.: [ i] A4Quest libre es estat transladat dun libre quel Rey don Alfonço de Castella mana fer … que en naguna delles altres coses tench per be da partir de elles
tit.: [ iv] Capitol primer delles faysons quels Caualls deuen aver per esser ben emfranats
text: [ n] P4Rjmerament deuen auer les bochas ben feses … [ xlviiiiv] … E sialj mes al coll vnes costelles per que no puxa gratar / nj escorxar tro sia guorjt
References Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 106-7 (ed. el pròleg)
Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 29-30
Note obra dividida en 4 llibres i 192 capítols. Segons Poulle-Drieux es tracta d'una obra anònima, compilada sota la influència d'Alfons el Savi. La numeració posada als capítols, al marge de la taula, és d'una mà posterior, del s.XVI, i no es correspon amb la foliació real del volum. A la rúbrica el mot “sent”, errat pel copista, s'ha intentat fer desaparèixer raspant, però encara és ben visible
ID no. of Witness 2 cnum 2598
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, III (BITECA manid 2329)
Copied 1461 [?] - 1500 [?] (filigranes)
1501 - 1550 (f. 164 i ss.)
Location in witness ff. 101-163
Title(s) Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500 [?]
Incipit & Explicits intr.: [ ci] A2quest libre es stat trallat de vn libre dell | rey alffonso de castella / lo quall mana fer | en fruyit dells cavalls e de lur faysons ede | lurs mallalties [sic] … [ civ] … E per gorir losne / ab qualls | cosses les vnes ab foch les altres ab enpastres | les altres ab poluores / les altres ab erbes
tit.: Capitoll prjmer delles faysons | que alls caualls deuen hauer | per esser ben enfrenats
text: Primerament deuen hauer les bocas ben | fesses / ede dins ben acanallades … [ clxiii] … e quant horjnara | e no lancara [sic] aygua per lo nas lauors | sera guarjda
Condition incomplet?
Note Acaba al final del cap. “De bestia que ha estrangolade jus las barres”. Segons Poulle-Drieux es tracta d'una obra anònima. Copiat per una mà de finals s. XV. Al final del text es transcriu una recepta per a les morenes en castellà i llatí (veure MANID).
ID no. of Witness 3 cnum 443
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 215 (BITECA manid 1069)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1471 - 1480 (Avril et alia)
Location in witness ff. 99-135v
Title(s) Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500 [?]
Incipit & Explicits índex: [ 99] Capitol prier de les faycons quells caualls deuen aver per be esser enfrenats. Lo primer libre en que departeix dels caualls qui corren be per lochs senyalats … [ 102] … Capitol .Clvi per abestia qui ha porrets
prol.: A6Quest libre es tresladat de hun libre quel Rey don Alfonso de Castella mana fer en feyt dels caualls e de lurs faysons … [ 102v] … deles altres coses tinch per be departir en elles
rubr.: Capitol prier deles fayçons quels caualls han deuen [sic] per eser ben enfrenats
text: Primerament deuen hauer les boques ben feses e de dins acanalades … [ 135v] … acoure en hun canter tro torn al […]
Condition incomplet
References Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 29-30
Note manquen els capítols 118-127, que devien ocupar el foli 132, deixat en blanc. Segons Poulle-Drieux es tracta d'una obra anònima compilada a l'època d'Alfons el Savi. Al peu d'aquest text s'ha afegit una recepta en castellà, per una mà més cursiva però no gaire posterior a la còpia “Reçeta para mal dela nube del ojo del cauallo…”
Record Status Created 1992-04-23
Updated 2008-11-03