Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2487
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Manuscrits Miscel·lanis, 27 | Antic tomo I. de la Col·lecció Curiosa; Arxiu Reial
Title of volume Ordinacions de la cor[t] del senyor rey de Aragó ( al llom)
Copied 1501 - 1600

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 222 (= 218 + 4)
Size pàgina 345 × 250 mm
Hand diverses mans; humanística cursiva
Condition foliació en xifres romanes; s'han perdut els ff. 1-7 i els 14-47; els ff. 8-13 són en blanc
Binding pergamí
Previous owners (oldest first) Joachim Fortuny (segons Bofarull, hi havia anotat a les antigues cobertes: “me'l dexà Joachim Fortuny, qui digué era del mestre racional”)
Associated persons el feu enquadernar el 1817 Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver (segons nota al final del f. 218 v)
References (most recent first) Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 III:202-206
Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 57 , n. quart grup
Note exemplar acèfal i incomplet

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3727
Location in volume ff. 49-119v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (III-IV)
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS text: [ 49] Per tal cor majestat real de grau molt gran es exalçada e moltes vegades en grans negocis se gira … [ 119v] … per lo offici que tendra per nos. Assi feneixen les ordinations fetas per lo molt alt senyor en Pere terç rey darago sobre lo regiment de tots los officials de la sua cort
Condition acèfal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3728
Location in volume ff. 119-133
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellen princep e senyor lo senyor en Pere terç rey darago de la manera com los reys darago se faran consagrar e ells mateixs se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gratia de deu rey darago … e de Cerdanya
text: considerants de dignitat reyal pertanyer … [ 133] … e de ventayll en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3729
Location in volume ff. 133-137v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133] Ordinatio feta per lo dit senyor rey de la manera com las reynes darago se faran consagrar e los reys darago les coronaran
text: Scrit es en la sancta Scriptura que apres totas las cosas criadas deu omnipotent crea lom … [ 137v] … e de ventayl en qual temps vulla que sia
colofó: Assi feneix la ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en Pere terç rey darago de la manera con los reys e reynes darago se faran consagrar es coronaran
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10540
Location in volume ff. 137v-179v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3486
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Addicions i declaracions sobre les ordinacions de tots los oficials de la cort
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137v] Additions e declarations fetas e ordonadas per diverses reys darago sobre les ordinacions de tots los oficials de la cort. E primerament les addicions fetas per lo damunt [dit] senyor rey en Pere terç
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10541
Location in volume ff. 179v-183
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4048
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de la casa del rei
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: Aci avall son continuades les ordinacions de la casa del senyor rey en Joan fill del damunt dit rey en Pere terç
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10542
Location in volume ff. 183-210v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4774
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort
Language català
Date promulgat 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 183] Assi avall aparen les ordinacions de la casa del senyor rey don Marti fill del damunt dit rey en Pere terç e frare del dit rey en Joan
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10543
Location in volume ff. 211-218v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5546
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions sobre lo viure dels oficials de casa sua
Language català
Date promulgat 1414
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 211] Aci avall aparen les ordinacions fetes per lo senyor rey en Ferrando sobre lo viure dels officials de la casa sua
colofó: Assi fenexen los stils de la cort del senyor rey
Record Status Created 2000-03-13
Updated 2008-10-15