Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2484
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/6108 | Antic 6108 | Antic Q 366
Title of volume ORDINATIONS | FETES PER EN | PERE III. | REY D'ARAGO ( al teixell, amb lletres daurades)
Copied El Escorial: Rodó, Josef de Montserrate para Crisanto de la Concepción, 1806

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: 365 (= 12 + I-VI + 1-343 + 4)
Page Layout 30 línies (p. 3)
Size pàgina 302 × 203 mm (p. 3)
caixa 263 × 155 mm
Hand lletra del s. XIX
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: justificació a punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons (llevat a la taula i a la p. 1, que sí en tenen)
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Condition paginació en xifres aràbigues, llevat dels tres folis preliminars amb la taula que la duen romana; els folis de guardes anteriors i posteriors són en blanc (la primera i la darrera corresponen als papers vinculats a la relligadura); és en blanc la pàgina [434]
Binding moderna, mitja relligadura amb el llom en pell
Previous owners (oldest first) R. A. (Floruit 1806) 1806 a quo (nota foli preliminar)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 54-5 , n. tercer grup
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 11:106
Catalogat a: Arco y Garay (1942), Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón 113 , n. 243
Note és còpia d'un manuscrit de la biblioteca de El Escorial, segons s'assenyala en una nota transcrita en un dels folis de guardes: “Ordenaciones hechas por el Rey don Pedro 3o de Aragón. Este libro se halla manuscrito en la Biblioteca del Real Monasterio del Escorial, de donde se ha sacado esta copia per el Padre Rodó e per el padre fray Josep de Monserrate, à quienes por ser catalanes é inteligentes dela lengua Lemosina (en que estan escritas) dió este encargo en 1806 el reverendo padre fr. Chrisanto de la Concepcion Prior del dicho mnoasterio, por cuyo favor lo poséo”. Al f. 151 hi ha un full amb una anotació del copista sobre el seu original: “En este lugar havia un papelito que dicia: “En esta copia falta la ordinacion del Scriva del Archiu Real que segun la que he visto y de que tengo un tanto en el Archivo de Montserrat de Marid Lat. G. n. 35 debia estar despues del “Correus” y ante de empezir la parte quarta”
Subject Manuscrit datat
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000013964&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3719
Location in volume pp. I-VI + 1-289
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS tit.: [ I] Rvbrica del present Libre
índex: Del Proëmi del present libre en Cartes. 01 … [ VI] … Ordinacio de Com las Reynas de Arago se faran Consagrar, é com los Reys d'Arago les Consagraran. 329
rubr.: [ 1] O3RDINATIONS FETES PER LO MOLT ALT Sor en P. TERÇ REY D'ARAGO Sobre lo Regimetn de tots los Officials de la sua Cort
intitulatio: N2OS EN PERE Per la gratia de Deu Rey Darago … e de Cerdaña
pream.: à memoria eternal è dreta dispensacio de Regiment molt se pertany à la diligencia del President … [ 4] … ço que à les dites nostres Ordinacions no seran contraries volem esser obseruades. Dates Barchinone quinto decimo Kal. novembris. Anno domini Millesimo trecentesimo, quadragesimo quarto
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: A vtilitat é ornament de nostra Cort Reyal concernent hauem cogitat molt esser necessari … [ 286] … ales dites bisties li sera requert pes en la presencia daquells les Carregues ordonades de portar
tit.: Declaracio feta sobre totes les dites Ordinacions
? TEXTI: Per tal com humana natura no basta provehir … [ 289] … nostra declaracio en semps ab lo Capitol de la nostra Ordinacio qui fara per lo offici que tendra per njos
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3720
Location in volume pp. 289-328
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 289] Ordinacio feta per lo molt Alt, é molt excellent Princep e Senyor Lo Senyor en Pere terç. Rey Darago, de la manera Com los Reys Darago se faran consegrar, é ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey darago … de Cerdaña
text: Considerant de dignitat Real pertanyer que aquell qui la reeb … [ 328] … de tallar davant lo Rey, e de portar lo tallador de la sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3721
Location in volume pp. 329-343
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 329] Ordinacio feta Per lo dit Señor Rey dela manera com les Reynes Darago se faran consagrar é los Reys Darago les coronaran
text: Scrit es en la Sancta Scriptura que apres que totes les coses creades Deu omnipotent crea lom … [ 343] … e aportar lo tallador de la sua vianda, e de ventall en qual temps vulla que sia
Record Status Created 2000-03-13
Updated 2014-08-06