Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2483
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/10437 | Antic 10437 | Antic Plut. V lit. n. 10 | Antic Kk 102
Title of volume Instru | ciones | del Rey | don Po | de A | ragon | en Cata | lan de Mano ( al llom, a ploma)
Copied 1601 - 1650 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 144 (= 2 + I-IV i-xvi + 1 + xvii-cxxxvii)
Page Layout 32 línies (f. ii)
Size pàgina 306 × 210 mm (f. ii)
caixa 264 × 160 mm
pàgina 294 × 212 mm (lxvii-cvi)
Hand itàlica
Watermark creu dins d'un òval del qual surt una antena amb una creu menuda encerclada, al peu de l'òval les lletres “A I” (a les guardes i cos del volum)
creu dins d'un òval semblant a l'anterior, però amb les lletres “an” (a les guardes i cos del volum)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: pauta tabeliònica, només en la dimensió vertical; no hi ha cap marge a la dreta, l'escriptura arriba fins a ran de full, mentre que a l'esquerra hi ha un marge important, d'uns 55 mm, que sovint acull anotacions; aquestes condicions afecten tot el volum, inclús els folis de menor mida
Ús de la primera línia de la pauta: la considerem escrita
Condition foliació amb xifres romanes. Hi ha quatre folis preliminars, el darrer en blanc; també romangueren en blanc el verso del foli sense numerar que segueix al f. xvi ff. i el f. cxxxvii. Són de mina un xic més petita els ff. lxvii-cvi
Binding pergamí natural flexible, que es doblega per sobre dels talls per protegir-los, amb resta dels tancadors i dels botons rectes que servien per lligar-lo
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 10437 de la BNM. Ordinacions de Pere III (2000)
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 53-4 , n. tercer grup
Note al primer foli preliminar (recto i verso) hi ha anotacions sobre els càrrecs que ha de pagar l'escrivania: “Los carrechs dauall scrits ha a pagar La scriuania …”. No es veuen anotacions de lectors
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042850&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3718
Location in volume ff. II-IIIv prel. + i-cxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS índex: [ II prel.] Del Proemi del present libre en cartes .j … [ IIIv] … del dillus e del Dimarts seguents en cartes lxxxviiij
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo molt Alt senyor en P. terç Rey Darago, sobre lo Regiment De tots los officials de la sua Cort
intitulatio: Nos en P. per la gracia de Deu Rey de Arago … e de Cerdaña
pream.: á memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ ii] … en tot ço que als Dits nostres Ordinacions no seran contraries volem esser obseruades. Datum Barchinona Quinto decimo Celandas Nouembris anno Domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo quarto
tit.: Dels Maiordomes
text: U2tilitat e ornament de nostra Cort reyal concernentes, hauem cogitat molt esser necessari que alcunes coses … [ cxxv] … e portar lo tallador de la sua vianda e de ventall en qual temps se vulla que sia
Note Al f. I es transcriu una relació de: “Los carrechs dauall scrits ha apagar la scriuania. Primerament al Canceller (…) [f. Iv] Suma major .cj.a. cccc florins de Barcelona”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3759
Location in volume ff. cxxj-cxxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions dels reis d'Aragó
Language català
Date compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxj] Additiones supra Ordinationibus domus domini Regis factat et ordinate dominos Reges
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey dArago … e de Cerdaña
pream.: Vehent que profitosa cosa honesta e necessaria es los officis de nostra casa reyals hauer salaris … sens atorgament nostre o de mesuccehidor
tit.: Offici De Mayordoms
text: declarat no es atrobat neguns temps si al cap no se alegre de sanitat … [ cxxxvi] … E encara tots altres licencies concessions .o. Jndultes duradors per vn any .o. mes
Note Es tracta de les Additiones suis ordinationibus domini Regis facte et ordinate per dominos reges, però sembla que només conté les del rei Pere; al f. cxxxvr una genealogia dels reis d'Aragó des d'Alfons el Cast fins a Felip II; indica els anys de regnat de cadascun, només fins a Ferran II. Al verso del darrer foli hi ha una taula amb indicació de la gradació de parentius en llatí
Record Status Created 2000-03-13
Updated 2021-09-15