Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2481
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Salazar y Castro: 9/5109 | Antic 9.27.1/5109 | Antic S 2 E XV C 6 | Antic Est. 24 gr. 2a | Antic 15 no 24 | Antic B 26
Title of volume Papeles de Aragón ( al teixell)
Copied 1551 - 1600 (cos del volum, Beltran)
1601 ca. (disposicions afegides, Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis pp.: 300 (= 4 + 4 + 1-37 + 37bis-300 + 2 + 2) (paginació moderna, numera p…gines amb el núm. 37)
ff.: 154 (= II + 2 + 150 + 1 + I)
Collation volum format per un binió, seguit per un quinió i per quaderns formats per plecs de set i sis bifolis, signats de la “a” a la “m”
Size pàgina 336 × 230 mm
Hand humanística, d'una sola mà, de la primera meitat del s. XVI
una segona mà, més cursiva i menuda, es pot veure a (pp. 200, 201, 203-211)
Pictorial elements rúbriques amb inicials molt ornades al f. 1 (taula) i al 3 (incipit); rúbriques amb caplletres senzilles als capítols, inicials senzilles o amb decoració a ploma
Other features Justificació: a punta seca
Perforacions: restes de quatre perforacions a prop dels marges
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Reclams: només es veu un reclam, una síl·laba al f. 12v en posició horitzontal al marge interior
Condition volum paginat en xifres aràbigues format per dos fulls de guardes preliminars moderns, seguits per altres dos d'originals amb la taula, dels 150 que ocupa el text, d'un altre d'antic sense numerar i d'un foli de guardes modern. La paginació comença a la p. 1 i repeteix la p. 37; les pp. 244-245 i 278-279 en blanc, no anaven numerades; el darrer full escrit ha perdut la numeració. El primer quadern, sense paginar duu la taula, que és de la mà del copista, però la numeració dels fulls a que fa referència és de la paginació i, per tant, posterior. Volum en bon estat de conservació
Binding moderna, en bon estat
History of volume Adquirit 1850
Previous owners (oldest first) Luis de Salazar y Castro, historiador (1658-09-01 - 1734) 1734 ad quem
Madrid: Monasterio de Montserrat 1734 a quo
Madrid: Biblioteca de las Cortes 1850 ad quem
References (most recent first) Soriano (2001), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 49 , n. segon grup
Note Anotacions marginals de lectors dels ss. XVI-XVII; la descripció del volum resulta un xic problemàtica car es barreixen foliacions amb paginacions.

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3706
Location in volume pp. 1-4 prel. + 1-243
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1 prel.] RVBRIQUES DEL PRESENT LIBRE
índex: De prohemi pag. 1 … [ 4 prel.] … Dela Coronacio dela Reina / Explicit Rubrica
rubr.: [ 1] ORDINATIONS FETES PER LO SEÑOR, REi en Pere terç Rey darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort molt notables necessaries e profitoses
text: N9OS EN Pere per la gracia de deu Rey darago … [ 243] … qui fara per lo offici que tendra per nos
Note Manca la rúbrica “Offici dels segelladors de la scrivania” i l'apartat “Dels hoydors” es troba a l'interior de l'ordenança sobre els escrivans de manament (p. 108)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3707
Location in volume p. 245
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 245] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en pere terç Rey dearago dela manera com los reys dearago se faran coronar per ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gratia dedeu Rey de arago … de rossello eserdaña
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer … comunament se enargulleix
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3708
Location in volume pp. 246-300
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 246] Cerimonies reyals
text: N3o res menys ab tanta humilitat la dita dignitat … [ 300] … de ventall en qual temps del any se vulla que sia
colofó: [ 300] EXPLICIT TOTUS LIBER DEO GRACIAS
Record Status Created 1980-02-26
Updated 2021-09-16