Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2481
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1659
Ramon Llull. Llibre dels articles de la fe
Language català
Date escrit 1296-06-23
City, library, collection, & call number Dublin: University College Dublin Archives, B-48 | Antic No. 7 | Antic N. 50 | Antic 40
Copied 1615
1701 - 1800 (Base de dades Ramon Llull, probablement es tracta d'una errada)
Location in witness ff. 1-29 (Perarnau)
Incipits & Explicits in witness acc.: [ 1r] Deus en virtut de ta gran aiuda e benedictio Co|mençam aquest tractat, en qui prouam, per rahons ne|cessaries, Los Articles de la fe catholica
text: Ans que prouem los Articles esser volem prouar Deus esser lo qual | consiram ell esser sobirana bondat, e sobiran be, sobirana granea | e sobiran gran, e en axi de eternitat … [ 29] … que aquells qui mes entenen deu, an menys demerit | pequen e mes pequen que aquells qui tant nol entenen | la qual cosa es impossible e contra les rahons de deu. | Operis huius compositi loci discriptio.
colofó: Fo fet aquest tractat enla Ciutat de Roma en lany | de nostro senor deu que hom contaua M. CC.xx.vj, e com | post en la vigilia de sant Johan Baptista e aquest trac|tat sia a deu comanat e enguarda de nostra dona e dels An|gels posat en axi com es fet en honor de deu sia ell mul|tiplicant aquest dictat en lo coratje dels homens en tant | que en axi com es vn deu sia vn Poble en vna vera fe | catholica e aço dura entro a la fi del setgle e apres la | fi vingam a la gloria de Deu Amen Amen
Associated Persons Notari: Mateu Nebot, notari
Note D’acord amb el catàleg, es tracta d’una transcipció o còpia tres vegades autenticada / segellada, com es pot comprovar al foli 29r-v. L’autenticació és de “Mattheus Nebot, Regius, patrimonialis, et universalis Archivarius” (f. 29v).

La tinta amb la qual es va escriure l’autenticació el notari és molt àcida i fa difícil de llegir el text del recto del foli 29, que conté el final del text lul·lià. A continuació, en aquest mateix verso, comença l’autenticació del notari que comença: “Exquiedam libro intitulado tractat dels Articles de la fe Catholica Raymundi lulli…” i acaba (en aquest mateix foli 29r) “Ego Matheus Nebot notarius publicus et militaris dominj nostri Regis Inuictissimj ac Catholicj Philippi tertij nunc ac Catholicj Philippi nunc” segueix al seguent full al darrere, text en llatí.


Record Status Created 1992-09-14
Updated 2018-03-24