Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2480
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/10629 | Altre KK 127 | Antic 10629 | Antic Plut. II. lit. n. 16
Title of volume D.n Pedro 3 | Rey de Ara | gon. | Ordenanzas | para los Ofic[..] | de su Corte ( a una etiqueta de paper enganxada al llom)
Copied 1501 - 1600

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 150 (= IV + 4 + i-cxxxiiij + VIII)
Page Layout 2 columnes (ff. 1-2 prels.)
32 línies (f. 1ra prel.)
34 línies (f. II)
Size pàgina 306 × 215 mm (f. ii)
caixa 252 × 135 mm
caixa 239 × 150 mm (f. 1 prel.)
columna 239 × 60 mm (f. 1 prel.)
Hand humanística cursiva una única mà
Watermark pelegrí dins d'un cercle sobre les lletres “AI”; dins del cercle, al costat de l'home, la lletra “n” (semblant a Briquet, encara que no molt, a 7596, Provence, 1596, var. Genova: 1580-81, al seu repertori de filigranes dels arxius de Genova es troba una més semblant, encara que més senzilla, amb les lletres “A/I” i una “b” datada entre els anys 1580-81)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: pauta tabeliònica que només assenyala les línies verticals, el marge intern és molt més gran que l'extern
Perforacions: no es veuen
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Condition foliació en xifres romanes; són en blanc els folis de guardes inicials i finals, els folis 3-4 prels. i el f. cxj
Binding plateresca, amb un floró central; en pell sobre cartó, amb ferros en sec, sembla de mitjan s. XVI
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 48-9 , n. segon grup
Tractat a: Briquet (1888), Papiers et Filigranes des Archives de Gênes 1154 à 1700
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000141510&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3686
Location in volume ff. 1ra prel.-2vb prel. + i-cxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1ra prel.] Taula
índex: Dels beneficis donadors … [ 2vb] … Dela tatxatio de les car|tes e letres que exiran dela | dita cort lxxxviiij
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo señor Rey | en Pere terç Rey de Arago sobre | lo regiment de tots los officials dela sua cort molt notables necessaries| e profitoses
intitulatio: N3OS en Pere perla gracia de Deu Rey de Arago … e de Cerdaña
pream.: A memoria eternal e dreta dispensatio de | regiment … [ II] … no seran contraries | volem esser obseruades
datatio: Datum Barchinone .xv. kalendas Nouembris Anno | Domini Millesimo Trecentesimo Quadragesimo Cuarto
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: V3tilitat e ornament de nostra cort Real concernents hauem cogitat molt | esser necessari que algunes coses que per lo offici de Maiordom … [ cviiiv] … li sera request per en | la presentia daquells les carregues ordenades aportar
tit.: Declaratio feta sobre totes les dites | ordinations
text II: P3er tal com humana natura no basta a prouehir als dubtes e altercations … [ cxv] … qui fara per lo offici que | tendra per nos
colofó: Explicit Deo gratias
Note Manca la rúbrica relativa a l'“Ofici dels segelladors de la scrivania” i inserta “Dels hoydors” a l'interior de l'ordenança “Dels scrivans de manament de la nostra scrivania” (f. 47v)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3688
Location in volume ff. cxii-cxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS text: [ cxii] se energulleix No resmenys ab tanta humilitat la dita dignitat reebre | que per aquells qui aquella solemmpnitat vehen … [ cxxviiiv] … e de portar lo talla|dor dela sua vianda e de vantall enqual vull temps que sia
Condition acèfal
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3687
Location in volume ff. cxxviiii-cxxxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiii] Ordinatio feta per lo dit señor Rey | De la manera com les Reynes Darago | se faran consagrar e com los Reys Darago | les consegraran
dispositio: S2crit es en la sancta scriptura que apres totes les coses crea|des Deu omnipotent crea lom … [ cxxxiiiiv] … dauant la Reyna e de portar lo tallador dela | sua vianda e deventall enqual temps del any se vulla que | sia
colofó: Explicit totus liber. Deo gratias
Record Status Created 1980-02-26
Updated 2018-03-22