Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2476
Name Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis
Sex H
Title Comte de Benahavis
Affiliation bibliòfil
erudit
fe catòlica romana
Owner of copid 1003 Ed.: London: British Library, IA.52052 (1493-02-25). Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500 .
copid 1010 Ed.: London: British Library, IA.52056 (1494-02-21). Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem .
copid 1098 Ed.: London: British Library, IA.52093 (1499-01-28). Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383 .
copid 1103 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/535 (1494-10-27). Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1157 Ed.: San Marino: H. E. Huntington, 84486 (1495 ca.). Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424 .
copid 1170 Ed.: San Marino: H. E. Huntington, 84482 (1494-04-24). Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500 .
copid 1200 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1367 (1496-04-13). Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1232 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (1) (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1272 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1368 (1500). Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1684 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.10 (1531). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1709 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.11 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1710 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.11 (1561). Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1711 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.11 (1561). Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem .
copid 1712 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. P.YG.9 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1716 Ed.: Chantilly: Institut de France, IIIE/18 (1543-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1870 Ed.: New York: Hispanic Society (History), sense signatura (1502-09-14). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 2101 Ed.: Chantilly: Institut de France, IVh/14 (1495-05-08). Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 3031 Ed.: New York: Hispanic Society (Cancioneros), Cancioneros | Castillo, F del | Cancionero | Sevilla, 1540 (3 cop.) Copy 1 (1540-11-20). Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps .
copid 3111 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D-80205 (1529-07-29). Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo .
manid 1092 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 1356 Ed.: London: British Library, IA.52554. Barcelona: Diego de Gumiel, 1495-01-03. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
manid 1386 Ed.: London: British Library, IA.52546. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-11-27. Antoni Boteler, Escala de paradis, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1563 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 1577 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1471. València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?]. Desconegut, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol, editat 1488-08-31.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 2342 MS: Ripoll: Lambert Mata, XX. 1476 [?] - 1500. Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem.
manid 2371 MS: Cambridge: Harvard. Houghton, Cat. 11. Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1591 - 1695. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 2411 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3676. València: Joan Jofré, per a Gabriel Pellicer, 1505. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Ab tot que tant, ab tan autèntics actes, escrit 1496.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2462 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (9). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
manid 2656 MS: Desconeguda: Ubicació sense determinar. 1401 - 1500. Antoni de Vilaragut, Tractat de l'art de la caça, escrit 1350 - 1400.
References (most recent first) Tractat a Vindel (1934), Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la imprenta en España hasta nuestros días (Conferencia dada en la Unión Ibero-Americana el día 26 de octubre de 1934) 32
Tractat a Molina Navarro (1913), Índice para facilitar el manejo y consulta de los catálogos de Salvá y Heredia
Tractat a Catalogue de la Bibliothèque de M. Ricardo Heredia, comte de Benahavis (Vente du 12 Avril au 11 Mai 1894. Salles Silvestre) (1891-94)
Note la seva biblioteca es va subhastar en 1891 a París. Havia reunit a Málaga una biblioteca amb llibres procedents del Marqués de Morante i de Maximiliá I
Record Status Created 1996-04-04
Updated 2018-04-06