Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2474
Name Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16)
Sex H
Milestones Naixement Portbou 1893-09-18
Mort Barcelona 1991-08-16
Associated Persons fill de/d': Pere Marès Oriol, llibreter
Affiliation escultor 1893-09-18 - 1991-08-16
fe catòlica romana
Owner of copid 1111 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 194-Fol. (1493 ca.). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493 .
copid 1270 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Marès I-66 (1500). Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1280 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 9-4º (1496-04-13). Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1285 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 33-4º (1495 ca.). Ludolf de Saxònia, Terç del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1366 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 106/80-4º (1481 d. - [?]). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08 .
copid 1418 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 33-8º (1540-09-30). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1421 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 68-4º (1528). Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses .
copid 1628 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 36-8º (1535-09-03). Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo .
copid 1799 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 10-VI-14 (b) (1500). Ludolf de Saxònia, Segon del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1810 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 87-Fol (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 3207 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 41-8º (1514-07-17). Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem .
manid 2046 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 72-12º. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2167 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Mar. 60-4º. València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2273 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3188. 1501 - 1600. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2274 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3187. 1301 - 1400. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
Record Status Created 1996-04-03
Updated 2018-04-09