Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2469
City and Library Castelló de la Plana Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number I.1.2.1
Title of volume Primeres ordinacions de la villa [sic] de Castelló de la Plana ( coberta, recent)
Ordinacions de la vila de castello ( al f. i, rúbrica)
Copied 1469 - 1496 (Revest Corzo)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 100 (= 1 + 6 + i-lxxxviii + lxxxxi-lxxxxiiii + 1) (fol. antiga; els folis de guarda inicial i final són moderns)
Collation volum format per quaternions, amb reclam horitzontal centrat al marge inferior, llevat del primer quadern, que no en té
Page Layout 22 línies (f. iii)
Size pàgina 207 × 100 mm (f. iii)
caixa 172 × 135 mm
Hand gòtica gòtica arrodonida, de mòdul ampli i molt llegible (taula i cos del volum)
gòtica altra mà gòtica, també de qualitat, però un xic més evolucionada (ff. lxxxvi-lxxxviiv)
gòtica mà gòtica menys acurada, que intenta imitar les anteriors, més evolucionada però molt menys professional (f. lxxxviiir-v)
gòtica cursiva altres mans més cursives i desacurades (ff. lxxxxi-lxxxxiiiiv)
Pictorial elements caplletra inicial del text, al f. i, miniada amb decoració interior afiligranada amb motius vegetals; rúbriques, numeració i inicials de paràgraf en vermell
State primera línia de la justificació escrita
Condition els sis folis preliminars contenen la taula; volum amb foliació antiga, en tinta vermella, al centre del marge superior; hi manquen els ff. lxxxviiij i lxxxx; còdex en bon estat de conservació
Binding moderna, en bon estat
References (most recent first) Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Sánchez Almela (1984), Guía del Archivo Histórico Municipal de Castellón , n. I.1.2.1
Roca Traver (1952), Ordenaciones municipales de Castellón de la Plana durante la Baja Edad Media
Revest Corzo (1947), Libre de ordinacions de la vila de Castelló de la Plana. Estudio preliminar, edición notas y glosario de…
Note sembla a ser que aquest còdex s'ha conservat sempre a l'Arxiu Municipal. Volum amb algunes anotacions marginals relatives al contingut, per orientar-ne la lectura, que asseguren el seu ús continuat (en català, llatí o castellà)

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3650
Location in volume ff. i-lxxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3036
Desconegut. Ordinacions de la vila de Castelló
Language català
Date compilat 1420 a quo - 1496 ad quem
Title(s) in witness Ordinations de la vila de Castello, f. i
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Aci començen les ordinations de la vila de castello. Et primo capitol de aquells quj seran agreuiats en algun loch contra furs e priuilegis
text: Primo stabliren e ordenaren que si algu o alguns vehins de la vila de Castello seran agreuiats per algu o alguns … [ lxxxviiv] … Miquel giner e en Johan ginermaior e en Johan vilaroig fill den pere vehins de Castello
tit.: CLXIII [De la degolla] Ordinatio contra los porchs e altres bestiars menuts
text II: Lo honorable Consell de la vila de Castello celebrat huy quis contava lo primer de juy any mil quatresens noranta sia atenent per moltes ordinacions fetes … [ lxxxviiiv] … se done e liure al magnifich justicia lo terç de la degolla per drets del rey nostre senyor
References (most recent first) Revest Corzo (1947), Libre de ordinacions de la vila de Castelló de la Plana. Estudio preliminar, edición notas y glosario de…
Record Status Created 1999-12-29
Updated 2012-02-12