Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2468
City and Library Madrid Archivo Histórico Nacional
Collection: Call number Códices y Cartularios: Códices L-593 | Antic Cod. 593-B | Antic 712 | Antic VIII | Antic 20 S X 24 S
Title of volume REGLA Estatutos y Costumbres de la Religion de San Juan de JERUSALÈN, En Lengua Lemosina, MS. Escribiose acia el año de 1450; y por ser exemplar tan antiguo debe conservarse. Tiene à continuacion un Catálogo de los Obispos de Aragòn y particularmente de Huesca ( frontispici del s. XIX)
Copied 1440-11-23 a quo - 1460 ca. (conté els establiments de l'orde fins als del mestre Johan de Lastich, que van datats el “xxiij jorns de nouembre layn dela yncarnacio de mil. ccccxl”)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 211 (= II + 25 + i-clxvi + 14 + 4)
Collation volum format per quinions, senions i quaderns de set bifolis
Page Layout 22 línies (f. viij)
Size pàgina 198 × 140 mm (f. viij)
caixa 137 × 97 mm
Hand semigòtica semigòtica amb lleugera influència de la bastarda
Watermark altres no es poden distingir
Pictorial elements Caplletres: caplletres vermelles de dues o tres unitats de pauta, algunes amb lleugera decoració a ploma
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Altres: foliació i numeració de capítols en tinta vermella
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: quatre perforacions rodones visibles als angles
Reclams: en posició horitzonal al marge interior
Condition dos folis de guardes seguits per altres dos amb el frontispici i un índex cronològic de disposicions, seguits per d'altres quatorze d'antics, amb part de l'índex original i altres vuit, també antics i sense numerar, amb disposicions sobre l'orde; al final del text, foliat amb xifres romanes per una única mà, que és la del rubricador, hi ha altres catorze folis de paper antic, un dels quals, el 12v post. continua la taula inicial; els quatre folis finals són de paper modern. En el volum ha quedat sense numerar un foli entre els xxviii-xxix, s'han perdut els ff. xl-xcii, cx, cxxv i clviii perdent-se text. Exemplar en bon estat
Binding en cuir, del s. XIX, en bon estat
Previous owners (oldest first) Amposta: Castellania de l'orde de Hospital de Sant Joan de Jerusalem (TMC)
References (most recent first) Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Tractat a: Bertran i Roigé (1989), “El text català dels primers estatuts de l'orde de l'Hospital”, Haciendo Historia. Homenaje al profesor Carlos Seco
Note lla taula és de mà del copista i del rubricador, duu indicacions dels capítols en què es divideix cadascuna de les seccions del manuscrit, no dels folis i afecta exclusivament a la segona part del manuscrit, amb els establiments de l'orde i no inclou la regla, que va als folis sense numerar. La part conservada comença amb l'índex del f. xviii.

Al f. xv, es veu escrit “RAMON dela de[…]” i també una signatura notarial d'un tal “Juan”. Al f. xxixv, una nota: “Dela mano y pluma de Juan […]”.

Al f. lxii, hi ha la signatura d'un “P. Saramg” [?]
Internet http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet vist 2014-01-13

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12230
Location in volume ff. iv-clxvjv
ff. 1v-156v (TMC)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11234
Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Regles dels frares de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem
Language català
Date traduït 1153 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ iv] Aquesta es la confirmacio dela Regla dels frares del hospital feta pel papa bonifaci viijo … [ clxvjv] … et priors et baylius tan solament et no daltres
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3941
Location in volume ff. 17-24v prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4775
Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Esguarts i usatges de la santa maisó de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem
Language català
Date escrit 1303 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17 prel.] Aquests son los esguarts et husages dela santa mayso del hospital de Sant Johan de Jherusalem quels frares deuen tenir et guardar
rubr.: Qui pot portar testimoni sobre frare
text: H4ome seglar no pot portar testimoni sobre frare … [ 24v prel.] … Si algun frare va en alguna ciutat castell o villa o en aquell lloch
Condition incomplet
Note text transcrit als folis preliminars, que van sense numerar i comprenen folis antics i moders; per facilitar la ubicació del text ens referim a aquesta primera secció del còdex esmentant una numeració correlativa (de l'1 al 24 prel.)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3942
Location in volume f. ir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4776
Bonifaci VIII, Papa. Confirmació de la Regla dels frares de l'Hospital feta pel
Language català
Date escrit 1303 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Aquesta es la confirmacio dela Regla dels frares del hospital feta pel papa bonifaci viijo
intitulatio: B4onifaçi bisbe seruo delos seruos de dios [sic]
salutatio: a sos amats fills maestre et frares del hospital de Sant Johan de Jherusalem Salut e apostolical benediccion [sic]
dispositio: apostolical benedicion [sic] presidents ala cadira dela apostolical alteza … [ iv] … de graçia special la thenor delas lias [sic] es aytal
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3649
Location in volume ff. iv-vjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4096
Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Primers estatuts
Language català
Date escrit 1157 a. - 1176 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ iv] Aqui comença la regla de los frares del hospital de sant joan de jherusalem feta per mestre ramon del puig adonchs guarda dela mayson
prol.: I3o Ramon seruo delos pobres de cristo et guoarda del hospital … [ ii] … enla mayso del hospital de Sant Johan de Jherusalem
tit.: Que deuen tener los frares
text: P2rimerament yo man que tots los frares al seruey de deu venguts e delos pobres … [ vjv] … de deu tot poderos et delos ben auenturats sent pere et sant paul apostols qui conegue esser corregut | data aletran .vij. ydus aprilis pontificatus nostri anno secundo
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4179
Location in volume ff. vij-clxvjv
ff. 7-156 (TCM 57.1)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4896
Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem. Estatuts i establiments
Language català
Date promulgat 1176 - 1440
Incipits & explicits in MS rubr.: [ vij] La primera partida de mestre Jubert Lo priuilegi del pa blanch per los senyores malalts del hospital de sant Johan de Jherusalem enel ayn de la yncarnaçio de nostre Senyor mil Çent setanta et sys
text: E3n nom del pare et del fil e del sant spirit amen coneguda cosa sea atots aquells que son e que avenir son fills dela santa madre yglesia … [ clxvjv] … et priors et baylius tan solament et no daltres
Condition incomplet
Language of witness aragonesat
Note es tracta dels establiments de l'orde aprovats pels mestres successius, que van iniciats pel nom del mestre i l'any d'aprovació. La paraula “establiments” es fa servir a les rúbriques a partir del f. xvij, corresponent als aprovats pel mestre Hugo Reuel el 29 de setembre de 1262
Record Status Created 1999-12-29
Updated 2018-03-09