Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2467
Name Lambert Mata, bibliòfil
Sex H
Milestones Lloc vinculat Ripoll
Mort 1931
Affiliation bibliòfil
Owner of copid 1141 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 881 (1519-02-20). Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 .
copid 1142 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 108 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 1265 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 105 (1495-05-08). Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1266 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1363 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1458 (1521-07-12). Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283 .
copid 1364 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 107 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 1743 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 102 (1513-10-12). Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490 .
copid 2064 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 147 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2076 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 109 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
manid 1594 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 814. València[?]:, 1500 a quo. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
manid 1962 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 25. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-03-18. Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?].
manid 1994 MS: Ripoll: Lambert Mata, V. 1481 - 1500. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 2114 MS: Ripoll: Lambert Mata, XXI. 1451 - 1475. Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem.
manid 2329 MS: Ripoll: Lambert Mata, III. 1461 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Tractat de manescalia, escrit 1400 - 1500.
manid 2341 MS: Ripoll: Lambert Mata, XVI. 1561 [?] - 1575 [?]. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 2342 MS: Ripoll: Lambert Mata, XX. 1476 [?] - 1500. Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem.
manid 2343 MS: Ripoll: Lambert Mata, XI. 1491 [?] - 1510 [?]. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
manid 2344 MS: Ripoll: Lambert Mata, VII. 1451 - 1480. Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem.
manid 2648 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 456. Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
Record Status Created 1996-04-03