Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2466
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number F.B. 2366
Imprint Barcelona: Carles Amorós para Llàtzer Millà, 1513-05-06 (colofó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
Collation 12
Page Layout 39 línies
Size pàgina 289 × 210 mm (f. 1)
caixa 208 × 153 mm
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: dues caplletres de sis unitats de pauta decorades amb motius florals, la resta són més petites
Il·lustració escut de Ferran II al marge inferior esquerre (f. 2v)
Orla amb motius florals, perpendicular a l'escut (f. 2v)
Binding conservat dins d'una carpeta de paper
Previous owners (oldest first) Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil 1922 ad quem
References (most recent first) Vist per: Grapí (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca Central (Barcelona, Catalunya) (1959), Catálogo de la colección de folletos Bonsoms, relativos en su mayor parte a historia de Cataluña, I. Folletos anteriores a 1701 1:10 , n. 27
Note exemplar semblant al fulletó BdC 2-v-c2/30, amb diferències al colofó i al tipus de sanefa i d'escut

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3331
Location in volume ff. 1-2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3776
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius
Language català
Date escrit 1511-11-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Pragmatica sancio feta per lo molt illustrisimo e potentissimo e catholic princep Rey e senyor don ferrando Rey de arago … y publicar aqnels [sic] per gitar de pau y treua
intitulatio: N5Os don ferrando per la gracia de deu Rey de Arago … y de Gociano
intr.: Com a nostra hoyda no sens gran displicencia sia peruengut que en ab sencia nostra … sia publicada enlo cap de quiscuna vegaria del principat predit: e en altres lochs sie segons sera vist necessari la qual es del tenor seguent
dispositio: [ 1v] P6Rimerament volem estatuim ordenam: e manam que los veguers soueguers ballest sotballes:e altres officials nostres … [ 2v] … y encara sots pena de priuacio de sos officis yrremisiblementexicutadoraa. Entestimoni deles qualls [sic] coses hauem manat esser fetes les presents ab nostre sagell Secret enlo dors segellades
datatio: Dat en la Ciutat de Burgos a .v. dies del mes de Noembre .Any. dela natiuitat de nostre senyor Jesuchrist .Mil.Cincents. y onze
rubr.: Pragmatica sobre los delats de Cathalunya: e sobre los desafius. e sobres lo [sic] recaptadors dels dits relats
colofó: Estampat en Barcelona per Carles amoros En despesa de mestre Lazer milla Librater de la diputacio .a vi. de Max. Any. Mil. D. y xiii. Com preuilegio
Number of additional copies of edition 15
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1413
City and Library Barcelona Ateneu Barcelonès
External description
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1473
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 2-V-C2/30
External description
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2186
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 9-VII-31 (8)
Title(s) in copy Constitucions | Capitols | i | Actes de Cort | Ferran II | a | Felip I ( gravat en lletres daurades al teixell d epell vermella)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 (de l'imprès)
ff.: 462-464 (fol. antiga del vol.)
ff.: II + 369-635 + II (fol. antiga general del volum)
ff.: II + 220 + II (fol. general del volum)
Collation [1]2
Size pàgina × mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat
Binding moderna, pergamí sobre cartó, amb daurats al llom i talls daurats
References (most recent first) Reproducció parcial de l'exemplar de la BdC 9-VII-31 (2006)
Avenoza (2004), Inspecció personal
Note relligat amb d'altres impresos, sense anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1884
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Esp. 19 Fol (7)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Previous owners (oldest first) Jaume Espona i Brunet, bibliòfil 1958 ad quem
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Reproducció d'Esp 19 Fol (7) Concessa ad supplicationem Stamenti ecclesiastici (2007)

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2223
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-60/1/1-VII
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis f.: I + 1 + I
Size pàgina 305 × 215 mm
caixa 204 × 152 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar incomplet; foliat a tinta com 169
Binding encolat a un bifoli de paper
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Reproducció parcial de la Pragmàtica sanció, exemplar BUB B-60/1/1-VII (2007)

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 2157
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call number S/440 (4)
Title(s) in copy CONSTITU | CIONS | de | CATHA | LUNYA ( al capdamunt del llom, escrit a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 31-32v (fol. moderna en xifres aràbigues)
ff.: 228 (= I + 1 + 1-225 + I) (folis totals del volum, amb errades a la foliació)
Collation [*]2
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 300 × 208 mm (f. 3)
caixa 206 × 151 mm (f. 31)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition paper enfosquit i taques d'humitat; error en la foliació moderna: del foli 32 salta al foli 31, seguint la foliació
Binding sense enquadernació, dins d'unes tapes de cartró
References (most recent first) Soriano (2004), Inspecció personal
Note moltes anotacions en llatí i passatges del text subratllats. Relligat juntament amb d'altres impresos. Manca la Taula de les Constitucions, que estan copiades a mà, a ploma, en un bifoli de paper amb la numeració 33-34v, enganxat al següent, erròniament foliat com a 31

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3218
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call number Fons de còdex: Lleida: LC-0033
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 + III s/n + 31-550 + 551-553 paper antic + 554 paper modern
ff.: 493-494
Collation cada imprès té la seva pròpia col·lació
Size relligadura 315 × 235 mm (coberta anterior)
Font gòtica
Watermark diverses
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Foli 494v en blanc
Binding pergamí flexible, amb restes de tires per lligar-lo. Llom desprès
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Reproducció parcial del còdex LC-0033 de l'Arxiu Capitular de Lleida. Constitucions (2012)
Note forma part d'un volum miscel·lani

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1912
City and Library London The British Library
Collection: Call number T.97*(3*)
Title(s) in copy “[…] DE | CATA | LUÑA ( al teixell, en tinta negra)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 10 + 12 + 2 + 7 + 34 + 2 + altres obres + III
Collation 12
Size pàgina 305 × 210 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat. Sense foliació antiga impresa
Binding en pergamí sobre cartó, molt enfosquit i amb restes de tanques per lligar el volum que han estat ficades per dins de la relligadura. Tall jaspiat, no es pot deduir en quin color
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note sense anotacions marginals. Colofó imprès amb dades de lloc, impressor i data: “Estampat en Barcelona per Carles a moros | En despesa de mestre Lazer milla Librater de | la diputacio .a vi, de Mar.Any.Mil.D.y xiii. | Com preuilegio”

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 3179
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number R-23 (7)
Title(s) in copy CORTES || DE || Cathaluñ | desde | 1503 | a. 1537 ( al teixell, a tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 (total volum: I + 10+ 12 + 8 + 2 + 20 + 14 + 2 + 12 + III + I)
Collation A2
Size pàgina 300 × 210 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition en bon estat, no té ni foliació ni signatures
Binding pergamí sobre cartó
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Reproducció parcial de l'imprès R-23 (7) de la RAE (2009)

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1459
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number VE/1255/15
Title(s) in copy Barcelona 1513 pragmatica sacio [sic] feta per… el rey e senyor don Ferrando ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 16 (= VII + 2 + VII)
Collation 12
Size pàgina 293 × 204 mm (f. 1)
caixa 209 × 152 mm
Font gòtica
Watermark no es poden apreciar clarament
Pictorial elements Altres: a l'inici dues inicials de sis unitats de pauta gravades amb motius florals; la resta de caplletres són més petites i no estan decorades; al marge inferior esquerre del f. 2 hi ha l'escut del rei Ferran II i una sanefa horitzontal amb motius florals
Condition paper molt ennegrit i tacat d'humitat
Binding moderna, cartó, pell al llom de tonalitats vermelles amb el títol daurat al llom
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Nacional (Espanya) (2010), Catálogo informatizado
Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1999
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number S.N.V.X.20 | Antic E 69 | D
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 2
Collation 12
Size pàgina 285 × 205 mm
Font gòtica
Other features Signatures: sense signatures de quadern
Condition Volum en bon estat de conservació, tot i algunes taques d’humitat i brutícia lleus. Alguns folis tenen els marges retallats, a l’igualar-los al moment de relligar-los i s’han perdut detalls de les orles (a la part inferior) i també han quedat tallades algunes de les anotacions marginals de lectors. El foli final del volum està apedaçat amb un bocí de paper, però com és a la part del verso no dificulta la lectura del text del colofó. Els diversos impresos estan separats per folis en blanc. El volum està sense foliar, té tres folis de guarda en blanc al davant i altres nou al final, tots ells de paper posterior a les impresions.
Binding En pergamí flexible sobre paper, antiga. Els tres nervis no sobresurten al llom, però les tires surten del llom i se separen en forma de cunya, per tornar a entrar dins de la coberta. Té restes de dues tires que servien per tancar-lo, del mateix material que les que surten dels nervis i les cobertes fan una petita solapa per protegir el tall vertical i també es doblega una mica al marge superior i a l’inferior. En bon estat de conservació, malgrat la brutícia que s’hi ha acumulat. Al peu del llom té una etiqueta verda de pell on entre dues sanefes i en daurats es troba la signatura actual: S. N. | V. X. | 20.
Previous owners (oldest first) Joan Duarte (Doctor), jurista 1569 - 1573 ? (exlibris al marge superior de la coberta anterior: "Son des Sor doctor | […]an Duarte")
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note Exemplar en curs d'estudi.

Vuitena obra del volum.

Va precedit d’un foli en blanc que té al capdamunt del recte escrit a tinta “Pragmaticas”. La mateixa mà, però amb un mòdul més menut, ha subratllat línies del text i enmmarcat alguns mots, a més d’afegir al marge un comentari en català al f. 2r: Cartells de des|afius que nos | poden fer que | desus faia corega | en pena de per|dre lo puny”. Podria ser de la mà de Joan Duarte.

El catàleg online de la biblioteca no dóna cap informació específica sobre el volum. No hi ha cap catàleg dels impresos on es pugui trobar informació (bibliotecaris de sala 2016/18/07).

La signatura antiga "E 69 | D" a tinta, està ratllada al f. IIIv de guardes preliminars, sota la signatura actual.

Volum sense títol. Les disposicions estan separades per folis de paper on una mà del XVI afegí un títol general per a cadascuna (p. e. “Pragmatiques”). Aplega impresos incunables, postincunables i del s. XVI en general, el darrer dels quals és de 1553.

Al f. IXv de guardes finals, a tinta, hom va escriure la lletra “d” (uncial), no sembla una prova de ploma.

Va pertànyer al Dr. [Joan ?] Duarte. Exlibris: "Son des Sor doctor | […]an Duarte". Les formes lingüístiques indiquen una procedència mallorquina. Llegit amb làmpada de llum negra, a la part que no podem veure (raspada pel desgast del suport) és possible que posés “Joan”.
Soriano (2016) ha trobat que la biblioteca conserva la correspondència d’un Giovanni Duarte / Johannis Duarte protonotari, que podria ser la mateixa persona (correspondència datada entre 1569-1573).

Al final dels nou textos registrats a BITECA es troben altres constitucions i capítols de Cort del rei Carles i del seu fill Felip que arriben fins al 1573:

10) Corts del rei Carles a Barcelona, 1520. Barcelona 01-04-1520 per Carles Amorós per a Llatzer Milà
11) Carles, 1528, 2 ff.
12) Carles Tercera Cort, Montsó de 1534, Barcelona 10-09-1534 per Carles Amorós per a Llatzer Milà. Segueix un foli en blanc.
13) Carles. Quarta cort, Montsó, 1537. Barcelona 23-06-1553. Jaume Cortey.
14) Carles, Pragmàtica sanció. Toledo, 1539. 2 ff.
15) Carles Cinquena cort. Montsó 1542. Barcelona, 25-02-1543. Carles Amorós. 26 ff. + 1 f. en blanc.
16) Carles, Montsó 1547. Barcelona, 13-04-1548. Pere de Mompezat per a Jaume Cortey.
4 + 42 ff.
17) Felip, príncep de Girona. Montsó 1553. 28-03-1553, Jaume Cortey. 1+16 ff.


ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 3190
City and Library Montpellier Médiathèque Municipale Emile Zola
Collection: Call number Médiatheque E. Zola: V9933 (7)
Title(s) in copy ORDINACION[S] | GENERALS DE | CATHALV | nya | .1413. ( al teixell en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 416-417
Collation 12
Size pàgina 300 × 215 mm (f. 1)
Font gòtica
Condition en bon estat
Binding antiga (s. XVIII?) pergamí sobre cartoné poc rígid, en bon estat tot i que bruta
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 3061
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number Segle XVI F-4o.1
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
Collation 12
Size pàgina 290 × 198 mm
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition amb taques d'humitat
Binding conservat dins d'una carpeta de cartolina blanca
References (most recent first) Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note té anotacions als marges dels ff. iv-iir

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 3062
City and Library New York Hispanic Society of America
External description
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note exemplar no localitzat a la Biblioteca

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1444
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 29-V-2 (8)
Title(s) in copy CONSTITVC. DE CATAL. ( gravat al tall)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
Size pàgina 280 × 207 mm
caixa 208 × 153 mm ([a i])
Font gòtica
Pictorial elements caplletres gravades amb decoració vegetal; al final escut de l'emperador i requadre amb gerros i plantes
Condition en bon estat
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Soriano (2003), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal
Note relligat juntament amb d'altres impresos

Record Status Created 1999-10-08
Updated 2024-05-10