Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2463
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call number Cod. 173
Copied Barcelona: Bernat Miquel, 1461 - 1500 (filigranes)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 176
Collation primera unitat: 116 28 324 46+2+2+2+6 52, sense reclams; segona unitat: 5bis20 quadern insertat al mig del quadern anterior; tercera unitat: 620 sense reclam; tercera unitat: 78 sense reclam; primera unitat, segona secció: 88 912, sense reclams; quarta unitat: 1010 1112 121 amb reclam horitzontal centrat al quadern 11è i signatures numèriques de quadern; cinquena unitat: 136 1410, sense reclams, el plec 13è és de pergamí
Page Layout 29 línies (primera unitat: f. 53v)
43 línies (tercera unitat f. 114)
44 línies (quarta unitat f. 143)
38 línies (cinquena unitat f. 167)
Size pàgina 216 × 149/154 mm
caixa 175 × 90 mm (primera unitat: f. 53v)
caixa 158 × 105 mm (tercera unitat f. 114)
caixa 164 × 101 mm (quarta unitat f. 143)
caixa 163 × 101 mm (cinquena unitat f. 167)
Hand diverses mans, en general de l'estil de la gòtica cursiva amb influències de la humanística, amb major o menor grau de cursivitat (primera i segona unitats)
gòtica rodona molt menuda amb influència de la humanística (tercera unitat)
altra gòtica rodona menuda amb característiques semblants a l'anterior (quarta unitat)
gòtica (cinquena unitat)
Watermark columna (primera unitat;)
cap de bou amb una bola unida per una antena al cap entre les banys (primera unitat,) (semblant a Briquet 14347, Grenoble: 1477;)
cap de bou amb creu entre les banys (tercera unitat,) (semblant a Briquet 14384, Pignerol: 1461 i Briquet 14428, Sion: 1500;)
martell dos martells i una corona (primera unitat;)
cap d'home amb rínxols i antena amb aspa (primera unitat;)
carro de dues rodes (primera unitat;)
castell de tres torres amb corona (primera unitat)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: pauta tabeliònica que no es respecta (primera unitat (ff. 1-69, 90-110, 120-138))
Ús de la primera línia de la pauta: considerem escrita la primera línia (primera unitat (ff. 1-69, 90-110, 120-138))
Perforacions: sense senyals de perforacions (primera unitat (ff. 1-69, 90-110, 120-138))
Justificació: sense caixes marcades, l'escriptura aprofita tot l'espai disponible (segona unitat (ff. 70-89))
Ús de la primera línia de la pauta: considerem escrita la primera línia (segona unitat (ff. 70-89))
Perforacions: sense senyals de perforacions (segona unitat (ff. 70-89))
Justificació: pauta tabeliònica que es respecta (tercera unitat (ff. 111-119))
Ús de la primera línia de la pauta: considerem escrita la primera línia (tercera unitat (ff. 111-119))
Perforacions: sense restes de perforacions (tercera unitat (ff. 111-119))
Justificació: justificació a punta de plom (quarta unitat (ff. 139-160))
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (quarta unitat (ff. 139-160))
Perforacions: sense senyals de perforacions (quarta unitat (ff. 139-160))
Justificació: a punta seca (cinquena unitat (ff. 161-176))
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (cinquena unitat (ff. 161-176))
Perforacions: sense senyals de perforacions (cinquena unitat (ff. 161-176))
Justificació: punta de plom (folis de paper)
Condition volum factici, format pels plecs descrits, de molt diferent condició i factura. Són en blanc els ff. 12v, 13v-16v, 20-25v, 42v, 48v, 50r-v, 51v, 56v, 60v-64v, 66v-67v, 68v, 90r-v, 93v, 96v, 99v-100v, 105r-v, 107v, 109-111v, 118-119bisv, 124v-125, 127v, 137r-v (al recto assajos caligràfics) i 175v-176v. Els ff. 119 i 119bis van units pel tall superior, no han estat tallats
Binding disposava d'una relligadura notarial, en forma de cartera, de pergamí flexible, feta amb un foli reaprofitat, en mal estat car li mancava la coberta superior, que ha estat retirada conservant-se ara protegit dins d'una carpeta de cartró rígid
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 60-62
Catalogat a: Baucells i Reig (1998), Inventari dels manuscrits de l'Arxiu Capitular de Barcelona , n. 173
Tractat a: Oliveras y Caminal (1952), “Codicum in Sanctae Barcinonensis Ecclesiae segregatis asservatorum tabulae”, Scrinium 12
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067019.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3335
Location in volume f. 51
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3784
Desconegut. Els deu manaments de la llei
Language català
Date traduït 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51] Decem. precepta. Legis. data / per domjnum deum nostrum. Mojssi. in monte Sinaj et scripta cum digjto dei in duobus Tabulis lapideis in lege Anticha confermata per ihesuchristum in lege noua
text: La primera Taula / Amaras deu sobre totes coses … No. Cobeyaras / la muller de ton prohisme / ne Res de ton prohisme
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3336
Location in volume f. 52
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3785
Desconegut. Set pecats mortals
Language català
Date traduït 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52] Sequitur Septem peccata mortalia vt ecçe
text: Superbia … Auarjcia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3337
Location in volume f. 52
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3786
Desconegut. Els cinc sens corporals
Language català
Date traduït 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52] Sequitur quinque sensus corporales vt ecçe
text: Lo. sentiment. dela vista … Lo sentiment / del tochar
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3339
Location in volume f. 52
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3787
Desconegut. Set obres de misericòrdia
Language català
Date traduït 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52] Sequitur .vij. opera misericordje corporalia vt eççe
text: Visitar los malalts … Calçar los descalcats
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3338
Location in volume f. 52v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3788
Desconegut. Obres de misericòrdia espirituals
Language català
Date traduït 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52v] Sequitur opera misericordie spiritualia vt ecçe
text: Son consell a qujl demanara donar … Per tots fells deffunts molt soujnt piadoses pregarjes fer e scanpar
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3340
Location in volume ff. 52v-53
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3789
Desconegut. Els dotze articles de la fe
Language català
Date traduït 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52v] Sequitur .xij. articuli orthodoxe fidey quos quilibet fidelis christianos .debet. fermjter credere vt ecçe
text: Primo. creuras en deu lo pare omnjpotent … [ 53] … Creuras / hauer ujdal eternal en paradis
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3334
Location in volume ff. 112-117v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3783
Desconegut. Art de confessió general
Language català
Date escrit 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112] Fforma et modus confitendj Confiteor deo et beate marie et omnjbus sanctis
text: Dic e confes para ma gran colpa anostre Senyor deu e auos … [ 117v] … No retent amos superiors reuerencia e obediencia noretent als eguals amjstat // ne als menors custodia e disciplina // Car les honors e dignjtats mal he distribuides / E car sostenja e fauorejaua so que era jnjust
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3341
Location in volume ff. 135v-136v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3790
Desconegut. Oració a la Verge Maria
Language català
Date escrit 1350 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135v] oracio molt bona de nostra dona ut sequitur
text: Prechte humjl verge madona Sancta Marja mare de Jhesu christ que per aquell goig que tu agujst con langell Sant Gabrjel / te Saluda et anuncia que concebesses lo fil de deu … [ 136] … denunciem lo dje e la hora dela mja fi / eamenem ala hont tu est Regina coronada exalçada ab gran honor / e / de glorja / e lahor adeu e atu verge Marja mare de deu per secula seculorum amen
epíleg: La prop djta oracio ha tal propietat que quj la dju set disabtes vna vegada / e / digua vna aue Marja … [ 136v] … e dreta via sen menara la tua anjma en paradis e digues la ab deuocio amen
Note des del f. 129 fins al foli on comença aquesta oració es copia un grup de pregàries amb la rúbrica en català i el text en llatí, la primera de les quals comença: “Oració molt bona per a terratrèmol i mal temps”
Record Status Created 1999-07-29
Updated 2014-01-08