Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2460
Authors Sanç I, 1r. Rei de Mallorca
Titles Que les ordinacions i capítols siguin cridats sengles anys
Date / Place promulgat Perpignan 1316-10-18
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10465
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness f. 30r-v
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Que les ordinacions i capítols siguin cridats sengles anys, promulgat 1316-10-18
Incipit & Explicits rubr.: [ 30] Que les ordinacions e capitols sien cridats sengles anys e que los Jurats de Mallorques puxen ordonar capitols a bo stament dela terra E que si lo Gouernador o lochtinent fa algunes ordinacions o capitols que ans quels publich ols faça cridar apell los Jurats e ho significh a aquells
intitulatio: E2n Xanxo per la gracia de deu Rey etc
dispositio: Assaber fem a tots nos hauer atorgat als Jurats e prohomens de Mallorques … [ 30v] … e fassen atots fermament obseruar
datatio: Dat en perpenya xiiij kalendas Octobris anno domini Millessimo CCCo Sextodecimo
ID no. of Witness 2 cnum 843
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 15 (BITECA manid 2835)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 36v-37
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Que les ordinacions i capítols siguin cridats sengles anys, promulgat 1316-10-18
Incipit & Explicits rubr.: [ 36v] Que les ordjnacions e capitols sien cridats sengles anys e que los jurats de Malorques puixen ordonar capitols a bo estament dela terra. E que si lo Gouernador o lochtinent fa algunes ordjnacions o capitols que ans quels publjch ols fasse cridar apell los Jurats e ho significh aaquells e que lo general consell deles viles sa puguen aplaguar
intitulatio: E2n xanxo [sic] per la gracia de deu etc
dispositio: Assaber fem atots nos hauer atorgat als jurats epromens de Mallorques ranquerents [?] per nom dela vniuersitat de Mallorques queles constitucions ordjnacions o capitols quis fan ho son fetes en Mallorques abon stament dela terra e dels habitants en aquella sien ranouellats e cridats sengles ayns enla festa de pascha … [ 37] … ferm hajen e fassen atots fermamennt obseruar
datatio: Data en perpenya xiiijo kalendas octobrj anno dominj Mo CCCo xvjo
ID no. of Witness 3 cnum 10460
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 173r-v
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Que les ordinacions i capítols siguin cridats sengles anys, promulgat 1316-10-18
Incipit & Explicits intitulatio: [ 173] E3n Sanxo per la gracia de deu etc
dispositio: Assaber fem a tots nos hauer atorgat als Jurats e promens de Mallorques [f. 173v] requirents per nom dela vniuersitat de Mallorques que les constitucions ordinations o capitols quis fan o son fetes en Mallorques abon stament dela terra e dels habitants en aquella sien renouellats e cridats sengles anys … e facen a tots fermament obseruar
datatio: Dat en perpinya xiiijo kalendas octobris Anno domini Millesimo CCCo decimosexto
Note segueix en llatí fins al f. 174v
Record Status Created 1992-02-12
Updated 2008-10-17