Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2459
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call number Ms. A-50
Title of volume Francesch Eximeneç | Regiment dels princeps ( enganxina a la plana)
Copied Salvador Sanpere i Miquel, 1883-06-08

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 98 (= I + 1-96 + I) (foliació moderna a llapis)
Collation 11 28 312 48 512 68 712 88 912 10-118
Page Layout 23 línies
Size pàgina 212 × 154 mm (f. 2)
caixa 179 × 140 mm
Hand s. XIX
Other features Pautat: paper pautat
Condition primers folis despresos
Binding es tracta d'una còpia feta en una llibreta amb tapes de cartó
Previous owners (oldest first) Salvador Sanpere i Miquel, polític 1915 ad quem
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 188-91 , n. 26
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3317
Location in volume ff. 1-96v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1502
Francesc Eiximenis. Dotzè del Crestià (caps. I-XLI incl‘os)
Language català
Date escrit 1386 - 1387
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1] Al molt alt e poderos senyor mon senyor namfos marques de Villena comte de denia e de Ribagorça fill del molt alt senyor e de sancta memoria: jnfant frare pere darago … [ 2v] … molt a viure en repos e a desempatxarvos laugerament de molts carrechs temporals e faenes
índex: Primerament senyor molt alt per endreçament vostre e daquells qui aci volran studiar vos placia aci primerament entendre que aquest libre sumariament conten set parts principals. La primera tracta perque comunitats e ciutats foren edificades ne qui primerament les edifica … [ 3] … e declara tot ço que cascun capitol posa largament: car yo senyor no ley puch fer de present tant stich las e nujat
rubr.: Lo primer capitol ensenya que lo regiment e gouernacio general de deu sobre … [ 27] … Lo .CCCC.LXVIJ. Com ço que recita lo capitol precendent e posa sentenciant ho sobre les coses sdeuenidores en los voluntaris fets dels homens e assignant hi temps cert sens
acc.: [ 27v] Aquest es lo dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat Crestia. E comença la primera part que tracta perque comunitats e ciutats foren edificades ne qui primerament les edifica
rubr.: Capitol primer qui ensenya que lo regiment o gouernacio general de deu sobre tot lo mon nos mostra que la seua sauiesa es sens tot terme: e que ell es tot nostre be
text: Lo regiment excellent e gouernacio passant tot enteniment dela universitat deles corporals creatures … [ 96v] … Appar donchs com fonch necessari de edificar unitats per ajudar la humana miseria axi com deya aquesta quinta rao
Condition incomplet
Note acaba al cap. XLI de la primera part
Record Status Created 1999-07-07
Updated 2013-10-22