Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2456
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Collection: Call number B-1577-8o (2)
Imprint Barcelona: Joana Corteia, 1577

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 197 (= II + 28 + 1-168 + 165-167 + 1 + 169-175 + I)
Collation (UN SIGNE DE PARÀGRAF)-(DOS SIGNES DE PARÀGRAF)-(TRES SIGNES DE PARÀGRAF)8 (QUATRE SIGNES DE PARÀGRAF)4 A-G8 H6 I-L8 M4 N-Z8
Page Layout 2 columnes (ff. 2-28 prels.)
27 línies (f. 3 prel.)
26 línies (f. 3)
Size pàgina 205 × 150 mm (f. 3 prel.)
caixa 160 × 120 mm
columna 160 × 58 mm
caixa 150 × 91 mm (f. 3)
Font humanística
Pictorial elements Il·lustracions la portada, amb un gravat que representa la creu de sant Jordi, es troba dos cops al volum: a l'inici de la taula o "repertori" i al començament del text
Caplletres: algunes caplletres gravades amb decoració vegetal, altres senzilles; sense decoració
Condition entre els darrers capítols de corts i la tarifa final s'ha intercalat un fullet amb la Concòrdia de les Corts de Montsó del rei Felip II, amb el darrer full en blanc. Guardes anteriors -en mal estat- i posteriors en blanc. En alguns folis glosses marginals impreses
Binding pergamí, en mal estat
References (most recent first) Vist per: Avenoza (1999), Inspecció personal

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3313
Location in volume ff. 1-28 prel. + 1-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya ([?])
Language català
Date promulgat 1481
Title(s) in witness Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, frontispici
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL Principat de Cathalunya, y Comtats de Rossello y Cerdany, fets en Corts Generals de lany M.CCCC.LXXXI. fins en lany M.D.LXIIII. inclusiue … EN BARCELONA: Venense en casa de Ioana Corteya viuda. ANY .M.D.LXXVII.
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LIBRE
índex: [ 2ra prel.] A. A2Ccusador ha de hauer lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. e si mercantiuolment, del dret, dret. capit. 72. cor. 1481. numer. i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] Los capitols del present volum son deles corts. M.CCCC.LXXXXI. … Y la tarifa feta per delliberatio de Deputats, lany M.D. LXXIIII. Corregida lany M. D. LXXVI.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS Y ALTRES COSES DEL GENERAL … EN BARCELONA. Any M.D.Lxxvj. Venense en casa de la Viuda Cortey
rubr.: [ 2] Capitols dels drets del General del Principat de Cathalunya, y comtats de Rossello y Cerdanya: fets per la cort General, celebrada per la bona memoria del Catholich Rey Don Ferrando segon, en lo Capitol dela Seu de Bar. a viij. de Oct. any dela Natiuitat del Senyor M.cccc.lxxxj. Drets de entrades, y exides. Totes robes y mercaderies. Capitol i.
text: P4RIMERAMENT que totes robes e mercaderies qui entren, o isquen en, o del Principat de Cathalunya … [ 60v] … Altres coses son particularment ordenades cerca la exactio dels dits drets per algunes taules, o collectas: e les quals se deu obseruar, tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3322
Location in volume ff. 61-71
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3774
Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó. Capítols per la bona administració de les pecunies del general
Language català
Date escrit 1512
Title(s) in witness Capitols per la bona administratio de les pecunies del General, f. 61
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRATIO DE les pecunies el General fets, y publicats per les deuall scrites corts, a dos de Setembre any de la natiuitat del Senyor M.D.XII.
acc.: E5N NOM de nostre Senyor Deu Iesu Christ, sia a tots cosa manifesta, que la Cort General del Principat de Cathalunya conuocada, e conregada en corts generals, les quals la molt alta senyora Reyna dona Germana consort, e com a loctinent General (…) en la vila de Montso … [ 61v] … sots les obligations de juraments, e altres de que son, e seran tenguts al dit General respectiuament.
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCElona, a ont, quant, com, y a qui, han de pagar. Cap. i.
text: P3PRIMERAMENT vol, e ordena la dita Cort, que los collidors deles entrades, e exides, y de bolla de plom … [ 71] … e laltra en la casa on se exigeix lo dret de entrades, e exides
Note segueixen altres capítols de 1520 i posteriors
Number of additional copies of edition 6
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3153
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-58/7/38
External description
References (most recent first) Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 28

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3152
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number B-58/7/39
External description
References (most recent first) Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 28

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3154
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number XVI-489
External description
References (most recent first) Lamarca (2007), Llibres impresos a Espanya durant el segle XVI. Catàleg abreujat 28

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1474
City and Library Évora Biblioteca Pública
Collection: Call number Res. 581 | Antic G.E. 1 C/d n§ 42
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 28 + [1]-175 + I + 4 s/n + 1 + 76 + 1
Size pàgina 210 × 150 mm (f. 1)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat
Binding antiga, en pergamí flexible amb reforços de tires de cuir primes sobre els tres nervis i la part superior i inferior del llom
Previous owners (oldest first) Jaume Nebot (Floruit 1570 [?] - 1620 [?]) (ex-libris a la portada, al costat de l'escut: “Est Jacobi Nebot J.v.d”)
Jean-Baptiste Colbert, Marqués de Seigneleay 1683 ad quem (ex-libris a ploma, al capdemunt de la portada: “Biblioteca Colbertinae”)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Note anotacions a ploma el llom i als plans de la relligadura, que no es poden llegir. L'exemplar duu dues dates, a la primera portada MDLXXVII i a la segona MDLXXVI i va seguit d'un altre text imprès a Barcelona per Hubert Gotart l'any 1587, al que corresponen els quatre folis sense numerar i els 76 numerats que precedeixen a la guarda final

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2161
City and Library Girona Biblioteca Provincial
Collection: Call number A/3379 | Antic Est D. n§ 818
Title(s) in copy Capitols dels drets | del | Principat de Cataluña | Any M.D.LXXVIJ - (Barcelona) ( a la coberta anterior, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 28 + [1]-175
Collation (UN SIGNE DE PARÀGRAF)-(DOS SIGNES DE PARÀGRAF)-(TRES SIGNES DE PARÀGRAF)8 (QUATRE SIGNES DE PARÀGRAF)4 A-G8 H6 I-L8 M4 N-Z8
Size pàgina 197 × 146 mm (primer foli)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition errades a la foliació: f. 175 (per 171), es repeteixen els folis finals 169-175, que contenen les “Tarifes dels preus de les teles” de 1575-1576. Exemplar en bon estat, però amb els marges retallats
Binding pergamí sobre cartró, talls tintats de groc
References (most recent first) Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1099
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number X/135 | Antic X H 4
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 210 (= II + 28 + 1-170 + 175 + 1 + 170-175 + III
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 211 × 147 mm (f. % iii)
caixa 162 × 123 mm
columna 162 × 59 mm
Pictorial elements al frontispici escut d'armes dins d'un requadre format per una orla amb la creu de sant Jordi inscrita
Condition els vint-i-vuit folis preliminars estan distribuïs en tres quaternions i un quadern de quatre folis; el volum disposa d'una foliació antiga i es troba en bon estat de conservació; es detecten anomalies als darrers quaderns; el f. 169 va signat Z, els 170 Z2, el segueix el 175 sense signatura i un altre sense foliació, però amb la signatura A per tornar a trobar el f. 170, signat Z2, però amb contingut diferent de l'anterior, el 171-172 signats Z3 i Z4 i els 173-175 sense signatura
Binding del s. XIX, en pasta, ferros daurats al llom i teixell vermell; escut reial al llom amb la graella del monestir
References (most recent first) Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Note espai en blanc per a la rúbrica inicial, que s'havia d'imprimir en tinta vermella probablement

Record Status Created 1999-06-18
Updated 2024-05-10