Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2456
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1980
Isabel de Villena. Vita Christi
Language català
Date escrit 1475 - 1490
City, library, collection, & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], R-1/107
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20 (Mil.D.xxvvij)
Location in witness ff. [i]-[cxcviirb]
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ [i]] U4Jta christi dela Reuerent Abbadessa Dela Trinitat Corregitables cotacions nouament tretes en los marges lasquals fins assi nenguns no son estades tretes ab moltes noues histories
tit.: [ [iv]] Molt alta e molt poderosa christianissima Reyna e Senyora
prol.: A17La resplandent lum de deuocio que dins vostra altesa clareja: … Lo stat y vida dela qual exalce hi prospere la sanctissima Trinitat. Dela vostra Ciutat de Ualencia .a.xxix.del mes de Març Any.Mil.cccc.xcvij. D. U. R. M. Humil seruenta / e oradora sor Aldonça de mont Soriu indigna Abbadessa del monestir dela sancta Trinitat
rubr.: [ iira] Assi comença vn vita christi en romança [sic] perque los simples e ignorants puguesensaber e contemplar la vida e mort del nostre redemptor e senyor iesus amador nostre al qual sia donada gloria e honor de totes les obres nostres:com afaedor e ordenador de aquelles. Capitol primer com per vn angel fon denunciada a sanct Joachim la mundissima concepcio dela sua sanctissima filla
text: E11Cce iam venit plenitudo temporis. venint e acostantse la plenitut del temps … [ cxcirb] … E ala alta magestat diuina de hon totes les gracies e dons deuallen sia donada per tots laor e gloria e benedictio in secula seculorum. Amen. finis
tit.: [ [cxciva]] Comença la taula
índex: C8Apitol primer com nostre senyor deu trames vn angel … [ [cxcviirb]] … Capitol .ccxcj. del glorios passament dela sacratissima mare de deu: a cartes. cxcj. Deo gracias
tit.: Registre dels quadernos del present libre
registre: a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x.y.z.τ.ꝯ. Que son per tots .xxv. Tots son quaderns sino ꝯ qui es terno: axi que te lo dit libre xcix. [sic] fulls
colofó: [ [cxcviir]] A lahor e gloria de nostre senyor deu Jesuchrist:e de la sacratissima verge Maria mare sua:senyora nostra: fonch empremptat lo present libre enla insigne ciutat de Barçelona per Carles amoros Prouensal: nomenat Uita christi dela Abbadessa del monestir deles monges de la Trinitat de Ualencia:acabat a .xx. de Abril Any. Mil.D.xxvij.
Record Status Created 1992-09-02
Updated 2011-08-29