Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2455
Authors Pere Gilbert
Dalmau Planas
Jacob Corsimo
Titles Cànons i taules astrològiques de Pere III de Catalunya-Aragó
Incipit & Explicits text: Segons doctrina de Phisica tots los homens naturalment desigen perfectio … e daçi auant posarem les taules ab la sua ajuda. Amen
Date / Place compilat 1336 [?] - 1387 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Subject ASTROLOGIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2018
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, XXI (BITECA manid 2114)
Copied 1451 - 1475 (lletra i filigrana)
Location in witness ff. 123ra-128rb
Title(s) Pere Gilbert ~ Dalmau Planas ~ Jacob Corsimo… Cànons i taules astrològiques de Pere III de Catalunya-Aragó, compilat 1336 [?] - 1387 [?]
Incipit & Explicits prol.: [ 123ra] [s]2Egons doctrina de philosofia tots los homens naturalment desigen … [ 123vb] … los quals canons son 13
índex: Lo primer canon … [ 124ra] … qui aya comensament
tit.: Capitoll primer … e dells Mesos
text: [q]2Vant tu auras sabuts … [ 128rb] … de Rey e de son semblant
colofó: Asçi spleguen los canons delles taules dell Rey en Pere de Arago etc. deo gracias
Note Segona còpia de les taules de Pere Gilber, D. Planas i J. Corsimo
ID no. of Witness 2 cnum 2017
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, XXI (BITECA manid 2114)
Copied 1451 - 1475 (lletra i filigrana)
Location in witness ff. 112ra-120vb
Title(s) Pere Gilbert ~ Dalmau Planas ~ Jacob Corsimo… Cànons i taules astrològiques de Pere III de Catalunya-Aragó, compilat 1336 [?] - 1387 [?]
Incipit & Explicits prol.: [ 112ra] [s]4Egons doctrina de phisica tots los homens naturalment desigen perfectio … [ 113ra] … axi com clarament appar en los canons deles dites taules los quals canons son .13.
índex: Capitol primer com se trahen les vnes eras … [ 113rb] … e de tota res qui haia comensament
tit.: Capitol prjmer com se trahen les vnes eras de las altres e com sabras les feries dels anys e dels mesos
text: [c]4Om tu hauras sabuts los anys e los meses e los dies … [ 120vb] … o quina te vullas o comensament de Rey e de son semblant
colofó: Açi esspleguen los canons deles taules del Rey empere darago ab la gracia de deu … e daçi auant posarem les taules ab la sua ajuda. Amen
Record Status Created 1992-02-12
Updated 1993-12-15