Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2455
City and Library Barcelona Arxiu Histňric de la Ciutat
Collection: Call number B-1671-8o (3)
Imprint Barcelona: Barcelona: Casa Matheuat para Barcelona: Diputació, 1670 - 1671 (el volum té dues portades i a cadascuna apareix una data diferent)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 292 (= 28 + 1-180 + 8 + 1-76)
Page Layout 2 columnes (1-28 prel.)
27 línies (f. 3 prel.)
25 línies (f. 3)
Size pŕgina 195 × 145 mm (f. 3 prel.)
caixa 160 × 120 mm (f. 3 prel.)
columna 160 × 57 mm (f. 3 prel.)
caixa 147 × 82 mm (f. 3)
Font humanística
Watermark creu dins d'un ňval
Pictorial elements gravat amb la creu de sant Jordi a la portada, que apareix tres cops al volum; al f. 180 un gravat amb un cap de dona. Algunes caplletres gravades amb decoració vegetal, d'altres senzilles. Al final d'alguns textos, gravats decoratius
Condition sense numerar els folis preliminars i els que separen les dues obres foliades independentment. En bon estat malgrat algunes taques d'humitat
Binding en pergamí, despresa
Previous owners (oldest first) Desconegut 1845 a quo (signatura indesxifrable amb la data 1845)
References (most recent first) Avenoza (1999), Inspecció personal
Note constitucions des del 1481 fins al 1564

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3315
Location in volume ff. 1-28 prel. + 1-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Language catalŕ
Date promulgat 1481
Title(s) in witness Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, Portada
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS, Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL PRINCIPAT DE CATHalunya, y Comtats de Rossellň, y Cerdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI. fins en lo Any M.D.LXIIII, inclusiue, y dels drets que per practica, y altrament se paguen. EN LO TRIENNI DE M.D.LXXV. PER MANAMENT DELS MOLT Illustres Senyors Deputats (…) NOVAMENT MANATS IMPRIMIR PER LOS MOLT ILLVSTRES Senyors Deputats … EN BARCELONA, Estampats per manament dels Senyors Deputats, En casa Matheuat, dauant la Rectoria de nostra Senyora del Pi
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LIBRE.
índex: [ 2ra prel.] A. A2Ccusador ha de auer lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. č si mercantiuolment, del dret, dret. cap. 72. cor. 1481. num. i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] Los capitols, del present volum son de les Corts M.CCCC.LXXXXI. … Y la tarifa feta per delliberacio de Deputats, lany M.D. LXXIIII. Corregida lany M.D. LXXVI.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS … Any 1670. EN BARCELONA, Estampats per manament dels senyors Deputats. En casa Matheuat, dauant la Rectoria de nostra Senyora del pi
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS DEL GEneral del Principat de Cathalunya, … en lo Capitol de la Seu de Barcelona ŕ viij. de Octubre any de la Natiuitat, del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES y exides. TOTES ROBES, Y MERCADERIES. Cap. i.
text: P5Rimerament que totes robes, č mercaderies qui entren, ň isquen en, ň del Principat de Cathalunya … [ 60v] … Altres coses son particularment ordenades cerca la exactio dels dits drets per algunes taules, ň collectas: e les quals se deu obseruar, tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3321
Location in volume ff. 61-71
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3774
Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó. Capítols per la bona administració de les pecunies del general
Language catalŕ
Date escrit 1512
Title(s) in witness Capitols per la bona administratio de les pecunies del general, f. 61
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRATIO DE LES pecunies del General fets, y publicats per les deuall scrites corts, ŕ dos de Setembre any de la natiuitat del Senyor M.D. XII.
acc.: E5N nom de nostre Senyor Deu Iesu Christ, sia ŕ tots cosa manifesta, que la Cort General del Principat de Cathalunya conuocada, č congregada en corts generals, les quals la molt alta senyora Reyna dona Germana consort, č com ŕ loctinent General (…) en la vila de Montso … [ 61v] … sots les obligations de juraments, č altres de que son, č seran tenguts al dit General respectiuament.
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCElona, ahont, quant, com, y ŕ qui, han de pagar. Cap. i.
text: P5PRIMERAMENT vol, e ordena la dita Cort, que los collidors de les entrades, e exides, y de bolla de plom … [ 71] … č laltra en la casa hont se exigeix lo dret de entrades, č exides.
Record Status Created 1999-06-18
Updated 2008-12-09