Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2455
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/999 | Antic M-193
Title(s) in volume Ordinacions fetes per lo señor en Pere, Rey de Aragó, sobre lo Regiment de tols [sic] los officials de la Sua Cort
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. Ara-Ajva + i-lxxxvijv
Title(s) in witness Ordinacions fetes per lo señor en Pere, Rey de Aragó, sobre lo Regiment de tols [sic] los officials de la Sua Cort
Incipits & Explicits in witness tit.: [ Ara] Ordinacions fetes per lo Señor Rey en .p. terç dearagon sobrelo Regiment de tots les [sic] officials dela Sua Cort R.
índex: Dels maiordomens ij … [ Ava] … Dela manera com les reynes sefaran consegrar los Reys de aragon les coroneran
rubr.: [ j] Ordinacions fetes perlo senyor [corregit en “serenissim”] en Pere Rey de arago sobre lo regiment de tots los offiçials dela sua cort [una nota afegeix: “el rey d. Po el .4. dicho del puñallet [sic]”]
intitulatio: Nos enpere per la graçia de deu Rey darago … de Cerdanya
intr.: A memoria eternal e dreta dispensacio de regiment … [ ij] … que ales dites nostres ordinaçions no seran contraries. volen esser observades. Dat. en barchinona xv.o kalendas nouembris Anno domini Millessimo ccc.o quadragessimo quarto
tit.: Dels maiors domens
text: Utilitat e ornament de nostra cort Reyal conçernents hauem cogitat molt esser necessari … [ lxxxvijv] … sia tengut dependre traslat dela present nostra declaracio ensems ab lo Capitol dela nostra ordinacio qui fara perloffici que tendra per nos
Record Status Created 1992-09-02
Updated 2012-01-28