Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2454
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call number B-1685-8o (7)
Title of volume CORTES | DEL ANNY | 1481 | HAST[A] | 1567 | I ( llom, a tinta)
Imprint Barcelona: Rafael Figueró para Barcelona: Diputació, 1685

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 292 (= 28 + 1-180 + 8 + 1-76)
Collation 8 ✠✠12 A-G8 H4 I-K8 L12 M-X8 Y4 Z8 (signe de paràgraf)8 A-I8 K4
Page Layout 2 columnes (ff. 1-28 prel.)
27 línies (ff. 1-28 prel.)
25 línies (f. 3)
Size pàgina 192 × 153 mm (f. 3 prel.)
caixa 160 × 120 mm (f. 3 prel.)
columna 160 × 58 mm (f. 3 prel.)
caixa 148 × 85 mm (f. 3)
Font humanística
Pictorial elements gravats amb l'escut de sant Jordi al f. 1 prel., al f. 1 i al f. que segueix el f. 180; en el f. 180 un gerro amb flors i al f. 1 de la segona obra foliada hi ha una orla i al f. 2 un gravat amb flors, ocells, un insecte i un cargol
Condition els folis preliminars i els que segueixen el cos principal van sense numerar
Binding pergamí
References (most recent first) Avenoza (1999), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Note capítols de Corts des del 1481 al 1564

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3312
Location in volume ff. 1-28 prel. + 1-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Language català
Date promulgat 1481
Title(s) in witness Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, Portada
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS, Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL PRINCIPAT DE CATHAlunya, y Comptat de Rossellò, y Cerdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI. fins en lo Any M.D.LXIIII. inclusiue, y dels drets que per practica, y altrament se paguen … Any 1685. EN BARCELONA, Estampats per manament dels Senyors Diputats, En casa Rafel Figueró als Cotoners
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LLIBRE.
índex: [ 2ra prel.] A. A2Cusador ha de haver lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. è si mercantiuolment, del dret, cap. 72. cor. 1481. numero i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] Los capitols, del present volum son de les Corts. M.CCCC.LXXXX. … Y la tarifa feta per delliberacio de Deputats, lany M.D.LXXIIII. Corregida lany.M.D. LXXXV.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS … Any 1685. EN BARCELONA, Estampats per manament dels Senyors Deputats. En casa Rafel Figueró als Cotoners.
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS DEL GEneral del Principat de Cathalunya, … en lo Capitol de la Seu de Barcelona à viij. de Octubre any de la Nativitat, del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES y exides. TOTES ROBES, Y MERCADERIES. Cap. i.
text: P5Rimerament que totes robes, è mercaderies qui entren, ò isquen en, ò del Principat de Cathalunya … [ 60v] … tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3320
Location in volume ff. 61-71
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3774
Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó. Capítols per la bona administració de les pecunies del general
Language català
Date escrit 1512
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRATIO DE LES PEcunies del General, fets, y publicats per les devall scrites corts à dos de Setembre any de la Nativitat del Senyor M.D.XII.
acc.: E6N nom de nostre Senyor Deu Iesu Christ, sia à tots cosa manifesta, que la Cort General del Principat de Cathalunya convocada, è congregada en corts Generals, les quals la molt alta senyora Reyna dona Germana consort, è com á loctinent General (…) en la vila de Montso … [ 61v] … sots les obligations de juraments, è altres de que son, è seran tenguts al dit General respectivament.
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCELONA, haont, quant, com, y à qui, han de pagar. Cap. i.
text: P5PRIMERAMENT vol, è ordena la dita Cort, que los collidors de les entrades, é exides, y de bolla de plom … [ 71] … è laltra en la casa hon se exigeix lo dret de entrades, è exides.
Number of additional copies of edition 2
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1430
City and Library Barcelona Col·legi d'Advocats
Collection: Call number R-152 | Antic Vitr. I-51
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 28 + 180

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2072
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 291
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 28 + 180 + 8 + 76
Collation +8 ++12 A-G8 H4 I-K8 L12 M-X8 Y4 Z8 (signe de paràgraf)8 A-I8 K4
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition volum afectat per la humitat
Binding mitja pell
Previous owners (oldest first) Ripoll: Ajuntament (segells a la portada i al f. 10)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 181 , n. 684

Record Status Created 1999-06-18
Updated 2011-08-29