Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2452
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call number B-1620-8o (2)
Title of volume Capitols | dels | Drets | ques pagan | en | Catatuña [sic] | de 1481 a 1 1564 ( Llom, escrit a ploma)
Imprint Barcelona: Llorens Déu, Jeroni Margarit para Barcelona: Diputació, 1620

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 198 (= I + 28 + 1-169)
Collation (signe de paràgraf)8 (signe de paràgraf)4 A-G8 H4 I-Y8
Page Layout 2 columnes (ff. 1-27 prels.)
27 línies (f. 3 prel.)
25 línies (f. 3 text)
Size pàgina 200 × 145 mm (f. 3 prel.)
caixa 160 × 118 mm
columna 160 × 57 mm
caixa 149 × 93 mm (f. 3 text)
Font humanística
Pictorial elements la portada, amb un gravat que representa la creu de sant Jordi, es troba dos cops al volum: a l'inici de la taula o “repertori” i al començamnet del text. Algunes caplletres gravades amb decoració vegetal, altres senzilles, sense decoració; alguns gravats a l'interior del volum quan acaben o començen les diferents disposicions legals aplegades al volum
Condition folis preliminars sense numerar. Incomplet, manca la tarifa final
Binding senzilla, en pergamí, amb algunes línies escrites al pla posterior que fan de mal llegir
Previous owners (oldest first) Oliver (Floruit 1620 a quo) (signatura al f. 1 preliminar)
References (most recent first) Avenoza (1999), Inspecció personal
Note exemplar incomplet. Capitols de cort des del 1481 fins al 1564. Al marge d'alguns fulls hi ha glosses impreses

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3314
Location in volume ff. 1-28 prel. + 1-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Language català
Date promulgat 1481
Title(s) in witness Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, Portada
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL PRINCIPAT DE CATHALVNYA, Y COMTATS DE ROSSELLO, Y CERdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI. fins en lo Any M.D.LXIIII, inclusiue, y dels drets que per practica, y altrament se paguen. EN LO TRIENNI DE M.D.LXXV. PER MANAMENT dels molts Illustres Senyors Deputats (…) NOVAMENT MANATS IMPRIMIR PER LOS MOLT ILLVSTRES y Reuerendissim Senyors Don Luys de Tena Bisbe de Tortosa … EN BARCELONA. Estampats per manament dels Senyors Deputats, En casa de Llorens Deu y Hieronym Margarit, Any M.DC.XX.
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LIBRE
índex: [ 2ra prel.] A. A2Ccusador ha de auer lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. è si mercantiuolment, del dret, dret. cap. 72. cor. 1481. num. i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] LOS CAPITOLS DEL PRESENT VOLUM SON DE les Corts M.CCCC.LXXXXI. … Y LA TARIFA FETA PER DELIBERATIO DE DEPVTATS, lany M.D. LXXIIII. Corregida lany M. D. LXXVI.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS … Estampats per manament dels Senyors Deputats, En casa de Llorens Deu y Hieronym Margarit, Any M. DC.XX.
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS del General del Principat de Cathalunya, y Comtats de Rossello y Cerdanya: fets per la Cort General, celebrada per la bona memoria del Catholich Rey Don Ferrando Segon, en lo Capitol de la Seu de Barcelona a viij. de Octubre, any de la Natiuitat del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES, y exides. TOTES ROBES Y MERCADEries. Capitol. i.
text: P7Rimeramnet que totes robes è mercaderies qui entren, o isquen en, o del Principat de Cathalunya … [ 60v] … Altres coses son particularment ordenades cerca la exactio dels dits drets per algunes taules, o collectas: e les quals se deu obseruar, tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3318
Location in volume ff. 61-70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3774
Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó. Capítols per la bona administració de les pecunies del general
Language català
Date escrit 1512
Title(s) in witness Capitols per la bona administratio de les pecunies del general, f. 61
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRATIO DE les pecunies del General fets, y publicats per les deuall scrites corts, a dos de Setembre any de la natiuitat del Senyor M. D. XII.
acc.: E5N nom de nostre Senyor Deu Iesu Christ, sia a tots cosa manifesta, que la Cort General del Principat de Cathalunya conuocada, e congregada en corts generals, les quals la molt alta senyora Reyna dona Germana consort, e com a loctinent General (…) en la vila de Montso … [ 61v] … sots les obligations de juraments, e altres de que son, e seran tenguts al dit General respectiuament.
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCElona, aont, quant, com y a qui, han de pagar. Cap. i.
text: P3PRIMERAMENT vol, e ordena la dita Cort, que los collidors de les entrades, e exides, y de bolla de plom … [ 71] … e laltra en la casa on se exigeix lo dret de entrades, e exides
Number of additional copies of edition 1
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2071
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 401
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 28 + 171 + 1
Collation (signe de paràgraf)8 (signe de paràgraf)4 A-G8 H4 I-Y8
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition el quadern V està relligat malament; volum afectat per l'òxid i la humitat
Binding moderna, en pergamí
Previous owners (oldest first) Ripoll: Ajuntament (segells a la portada i al f. 10)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll 94 , n. 329

Record Status Created 1999-06-18
Updated 2011-08-29