Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2451
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat
Collection: Call number B-1635-8o-1
Title of volume Capit. denan 1481 any 1564 ( al llom)
Imprint Barcelona: Gabriel Nogués para Barcelona: Diputació, 1635

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 284 (= 28 + 1-175 + 6 + 75)
Page Layout 2 columnes (1-28 prel.)
27 línies (f. 3 prel.)
Size pàgina 204 × 150 mm (f. 3 prel.)
caixa 163 × 129 mm (f. 3 prel.)
columna 163 × 62 mm (f. 3 prel.)
caixa 164 × 90 mm (f. 3)
Font humanística
Pictorial elements escuts amb la creu de sant Jordi a la portada, al f. 1 de la primera obra i al f. 180 bis; al f. 2 de la segona foliació un gerro amb flors
Condition els 28 folis preliminars i els 6 ff. que separen les dues obres foliades independentment van sense numerar; reclams a cada pàgina; les parts foliades duen signatures alfanumèriques i les que van sense foliar les duen de signes i números (calderons als 28 ff. preliminars i calderons als 6 que separen les dues obres foliades independentment)
Binding pergamí
Previous owners (oldest first) Jaume Ripoll i Vilamajor, Canonge de Vic 1843 ad quem (ex-libris imprès enganxat a la portada: “De la librería de Dn. Jaime Ripoll Vilamajor.”)
References (most recent first) Avenoza (1999), Inspecció personal
Marnierre (1999), Inspecció personal
Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 146 , n. 342
Note capítols de corts des de 1381 fins a 1563

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3316
Location in volume ff. 1-28 prel. + 1-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3773
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya ([?])
Language català
Date promulgat 1481
Title(s) in witness Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, Portada
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS, Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL PRINCIPAT DE CATHALVNYA, Y COMTATS DE ROSSELLÒ, y Cerdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI. fins en lo Any M.D.LXIIII, inclusiue, y dels drets que per practica, y altrament se paguen … Any 1635. EN BARCELONA, Estampats per manament dels Senyors Deputats, En casa de Gabriel Nogues, al carrer de Sant Domingo.
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LLIBRE.
índex: [ 2ra prel.] A. A2Ccusador ha de auer lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. e si mercantiuolment, del dret, dret. cap. 72. cor. 1481. num. i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] Los capitols, del present volum son de les Corts M.CCCC.LXXXXI. … Y la tarifa feta per delliberacio de Deputats, lany M.D. LXXIIII. Corregida lany.M.D. LXXVI.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS … Any 1635. EN BARCELONA, Estampats per manament dels Senyors Deputats. En casa de Gabriel Nogues, al carrer de Sant Domingo
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS DEL General del Principat de Cathalunya, … en lo Capitol de la Seu de Barcelona a viij. de Octubre any de la Natiuitat, del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES y exides. TOTES ROBES, Y MERCAderies. Cap. i.
text: P5Rimerament que totes robes, e mercaderies qui entren, o isquen en, o del Principat de Cathalunya … [ 60v] … tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3319
Location in volume ff. 61-71
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3774
Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó. Capítols per la bona administració de les pecunies del general
Language català
Date escrit 1512
Title(s) in witness Capitols per la bona administratio de les pecunies del general
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] CAPITOLS PER LA BONA ADMINISTRATIO DE les pecunies del General fets, y publicats per les deuall scrites corts, a dos de Setembre any de la natiuitat del Senyor M.D.XII.
acc.: E5N nom de nostre Senyor Deu Iesu Chirist, sia a tots cosa manifesta, que la Cort General del Principat de Cathalunya conuocada, e congregada en corts generals, les quals la molt alta senyora Reyna dona Germana consort, e com a loctinent General (…) en la vila de Montso … [ 61v] … sots les obligations de juraments, e altres de que son, e seran tenguts al dit General respectiuament.
tit.: [ 62] COLLIDORS DE BARCElona, ahont, quant, com, y a qui, han de pagar. Cap. i.
text: P5PRIMERAMENT vol, e ordena la dita Cort, que los collidors de les entrades, e exides, y de bolla de plom … [ 71] … e laltra en la casa hont se exigeix lo dret de entrades, e exides.
Number of additional copies of edition 2
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2196
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
Collection: Call number Law Library: LAW SPAIN CATALONIA 2 1635 | Antic 4K 8341
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Collation *1-3 *4 A-G8 H6 I-L8 M4 N-Y8 Z4 Z8 *16 A-II K4
Size pàgina 202 × 148 mm (f.90)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition taques d'humitat. Errors a les signatures de quadern: A4 (per R4); L3 i L4 (sense gravar). Errades en la foliació: 14 (per 16), 02 (per 20), 166 (per 164), 168 (per 166), 163-165 (per 169-171)
Binding pergamí flexible desgastat,
History of volume Adquirit 1959-04-16
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Library of Congress Online Catalogue [catàleg a Internet] (2004)

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2197
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
Collection: Call number Law Library: LAW SPAIN CATALONIA 2 1635 | Antic 4K 8341 Cop 2C
Title(s) in copy CAPITOLS | DELS DRETS ( imprès al volum i al teixell, en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 1-175 + 1 + II
Collation A-G8 H6 I-L8 M4 N-Y8 Z4 Z8
Size pàgina 193 × 150 mm (f. 3)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition taques d'humitat. Errors a les signatures de quadern: A4 (per R4); L3 i L4 (sense gravar). Errades en la foliació: 14 (per 16), 02 (per 20), 166 (per 164), 168 (per 166), 163-165 (per 169-171)
Binding mitja enquadernació en pergamí i tela verda sobre cartró; llom amb daurats vegetals
Previous owners (oldest first)
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
Library of Congress Online Catalogue [catàleg a Internet] (2004)

Record Status Created 1999-06-18
Updated 2008-12-09