Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 2450
Authors Juan de Toledo
Titles De conservanda sanitate
Llibre de conservació de sanitat
Llibre segon del regiment de sanitat
Incipit & Explicits rubr.: Comensa lo segon libre de Regiment de Sanitat, compilat per lo dit mestre .A. de Vilanova, a instancia del senyor Rey d'Arago
text: Segons que es acostumat e demostrat per los savis de medicina … Atressi es bona la labor del viangre gitat sobre pere calar ben calent
epíleg: Acabat es lo segon libre de Regiment de sanitat, compilat per mestre Arnau de Vilanova
Date / Place escrit 1201 - 1240 [?]
traduït 1311 ad quem
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 99-100
Iglesias (2000), “Un bifoli en pergamí de la parròquia barcelonina de Vilanova del Vallès: el testimoni en català més antic del Llibre de conservació de sanitat de Joan de Toledo (s. XIV)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Iglesias (2000), “Un bifolio de pergamino de Vilanova del Vallès (Barcelona): el testimonio más antiguo conocido en catalán del Llibre de conservació de sanitat de Juan de Toledo”, Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santander, 1999)
Martínez Ferrà (1999), “Una nova versió catalana del Liber de conservanda sanitate de Johannes de Toleto”, Anuario de Estudios Medievales
Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 176
Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 2:77-8
Note aquesta obra ha estat identificada erròniament com a part o “resum” del Regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova. Cifuentes parla de dues versions, una d'extensa (mitjan s. XIV) i una altra de resumida (segona meitat s. XIV)
Subject MEDICINA
TRACTATS
REGIMENTS DE SANITAT
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 5328
City, library, collection & call number Vilanova del Vallès: Arxiu Parroquial, (BITECA manid 2611)
Copied 1341 - 1360
Location in witness ff. 2 ff. 89-90v
Title(s) Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Incipit & Explicits ? TEXTI: [ 89] no poden axi noure N[ous e ave]lanes … [ 89v] … [que so que es p]rop del cap per so com son
text II: [ 90] [de majo]r moviment e an menys de sobre[fluit]atz e de grex … [ 90v] … que diu Galia qui usa aquestes cose [no ot a] febres ascapar. So que hom menja en [hivern]
References Iglesias (2000), “Un bifoli en pergamí de la parròquia barcelonina de Vilanova del Vallès: el testimoni en català més antic del Llibre de conservació de sanitat de Joan de Toledo (s. XIV)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 425-28 , n. reproducció fotogràfica del text complet
Note els darrers mots corresponen a una rúbrica
ID no. of Witness 2 cnum 2510
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1829 (BITECA manid 1891)
Copied 1431 [?] - 1460 (Riquer)
Location in witness pp. 74-94 pp. 73-94
Title(s) Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Incipit & Explicits índex: [ 74] Rubriques del segon libre del Regiment de sanitat. De guardad l'estomech so es meniar atempradement .i. … De cadarn. xxi
rubr.: Comensa lo segon libre de Regiment de sanitat, compilat per lo mestre .A. de Vilanoua, a instancia del senyor rey d'Arago
text: De guarda del estomech. S6egons que es acostumat e demostrat per los sauis de medicina … [ 93] … Atressi es bona la babor del vinagre gitat sobre pere calar ben calent
epíleg: [ 94] Acabat es lo segon libre de Regiment de sanitat, compilat per mestre Arnau de Vilanoua
Associated Persons Atribució autoria: Arnau de Vilanova, metge
References Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 100
Iglesias (2000), “Un bifoli en pergamí de la parròquia barcelonina de Vilanova del Vallès: el testimoni en català més antic del Llibre de conservació de sanitat de Joan de Toledo (s. XIV)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 423 , n. reproducció fotogràfica d'un fragment
Riquer (1949), “Un nuevo manuscrito con versiones catalanas de Arnau de Vilanova”, Analecta Sacra Tarraconensia 10-20 , n. (ed.)
Note Riquer pensava que es tracta d'una obra independent del Regiment de sanitat traduït per Sarriera, les indicacions “Llibre primer” i “Llibre segon” serien degudes al copista i es tractaria: “de un resumen de consejos médicos extraídos de los diversos regiminia sanitatis y otros tratados que escribió Arnau de Vilanova, y quién sabe si su misma redacción y compendio puede remontar al mismo Arnau”; avui s'ha identificat ja com obra de Juan de Toledo
ID no. of Witness 3 cnum 2512
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 311 (BITECA manid 1887)
Copied 1441 - 1456 (Iglesias)
Itàlia meridional (regió): 1426 - 1450 (Zamuner)
Location in witness ff. 14rb-18va
Title(s) Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 14rb] [s]3egons que es acostumat e demostrat … [ 18va] … e la dita flor sia secada a la ombre e conserues tot lany
References Zamuner (2004), “Il ms. Barb. Lat. 311 e la transmissione dei regimina sanitatis (XIII-XV sec.)”, Cultura Neolatina 215-7
Iglesias (2000), “Un bifoli en pergamí de la parròquia barcelonina de Vilanova del Vallès: el testimoni en català més antic del Llibre de conservació de sanitat de Joan de Toledo (s. XIV)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 424 , n. reproducció fotogràfica d'un fragment
Note segons Langlois és en provençal
Record Status Created 1992-01-23
Updated 2012-01-28