Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2449
Authors Arnau de Vilanova
Titles Carta a Jaume II
Incipit & Explicits acc.: Domino suo, semper in domino Jesu Christo pre mortalibus caro, servus inutilis utriusque manuum oscula cum salute
text: Faç-vos saber, seynor, que·l rey Robert ara, quan partí d'esta terra, … e·us façe venir vostres jorns a la sua glòria. Dat. Marssilie, .xv. kalendas iulii
epíleg: Magnifico et illustrissimo domino regi Aragonum
Date / Place escrit Marseille 1310-06-17
Language català
Text Type: Carta
Associated Persons Corresponsal: Jaume II, Rei de Mallorca [1276 - 1311] [?]
References (most recent first) Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 1:248-50
Subject EPÍSTOLES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2003
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cartes de Jaume II. Caixa 33, núm. 4182 (BITECA manid 2104)
Copied Marseille: Arnau de Vilanova, 1310-06-17
Location in witness f. 1r-v
Title(s) Arnau de Vilanova, Carta a Jaume II, escrit 1310-06-17
Incipit & Explicits acc.: [ 1] domino suo semper in domino Jesuchristo pre mortalibus caro servus inutilis utriusque manuum oscula cum salute
text: Faç vos saber senyor quel rey robert ara quan parti desta terra … dela sua amor e us faça venir vostres jorns a la sua gloria. Dat. Marssilie .xv. kalendas iulii
epíleg: [ 1v] Magnifico et illustrissimo domino regi aragonum
References Vilanova et al. (1947), Obres catalanes, I. Escrits religiosos - 2. Escrits mèdics 1:248-50
Record Status Created 1992-01-23
Updated 2012-01-28